Aloja

Vidzemes plānošanas reģions izsludina kultūras projektu konkursu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajā Vidzemes kultūras programmā 2018”

Vidzemes-Kulturas-Programma-2018

Vidzemes plānošanas reģions no 2018. gada 1. marta līdz 29. martam izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2018”. Vidzemes kultūras programma  ir iespēja reģiona kultūras organizatoriem saņemt atbalstu savām idejām un iniciatīvām, lai radītu un pilnveidotu kultūras notikumu piedāvājumu Vidzemē.  

Salīdzinot ar citiem gadiem, konkursā šogad tiks sadalīts ievērojami lielāks finansējums – 129 600 eiro. Atbalsts būs pieejams tādiem kultūras projektiem, kuri tiks sagatavoti atbilstoši programmas nolikumam, mērķim un prioritātēm un kurus plānots īstenot laika posmā no 2018. gada maija līdz 2018. gada 15. decembrim. 

 

2018. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi.

Šī mērķa sasniegšanai paredzēts finansiāli atbalstīti tādus reģionālas un vietējas nozīmes projektus, kuru īstenošanā noteiktas sekojošas prioritātes:

  • Bērnu un jauniešu kvalitatīva kultūrizglītība un iesaiste kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs;
  • Vidzemnieku identitātes stiprināšana, atbalstot kopienu iniciatīvas un iesaistot mērķauditoriju kultūras pasākumos un projekta aktivitātēs;
  • Vidzemes kultūras mantojuma vērtību saglabāšana, pārmantošana un popularizēšana;
  • Radošo industriju attīstība, sadarbojoties dizaina speciālistiem, studentiem un Vidzemes amatniekiem.

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018. gada 29. martam plkst. 17:00. Projektu pieteikumi jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģionā Cēsu birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs – piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa). Adrese – Vidzemes plānošanas reģions, Jāņa Poruka iela 8 – 108, Cēsu novads, Cēsis, LV – 4101.

 

Konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejami Vidzemes plānošanas reģionā mājas lapā.

 

Vidzemes kultūras programmas projektu konkursu jau vienpadsmito gadu rīko Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda padomes apstiprināto nolikumu un noslēgto līgumu. Vidzemes kultūras programmas finansējums saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “”Latvijas valsts mežu” atbalsts kultūras programmām reģionos”, par piešķirto finansējumu konkursa kārtībā konkurējot ar citiem Latvijas reģioniem.

 

Vidzemes kultūras programma ir būtisks finanšu instruments, kas sekmē  un nodrošina  kultūras procesu Vidzemē, tādejādi veidojot un saglabājot kultūrvidi ārpus galvaspilsētas.

 

Pagājušā gadā, sadalot 76 000 eiro, Vidzemes kultūras programmā tika atbalstīti pavisam 44 projekti no iesniegtajiem 145 pieteikumiem. No 2008. līdz 2017. gadam Vidzemē realizēti pavisam 349 dažāda mēroga kultūras projekti, kultūras nozarei piesaistot vairāk nekā 551 000 eiro, kas ir ievērojama summa Vidzemes reģionam un kultūras nozarei. 

 

Vairāk informācijas: Ieva Vītola, Vidzemes kultūras programmas koordinatore, e-pasts: ieva.vitola@vidzeme.lv , tel.nr. 25670756