Aloja

Staiceles vidusskolas mazpulks ikgadējā konferencē

17.februārī Staiceles vidusskolas mazpulka pārstāvji- vadītāja Anda Timermane, mazpulcēni- Marta Andersone (7.klase) un Katrīna Skujiņa (9.klase), devās uz Latvijas Zemkopības ministriju, kur norisinājās biedrības Latvijas Mazpulki konference Mazpulki Latvijas simtgadei.

 

Pēc konferences atklāšanas norisinājās paneļdiskusija Sava novada saimnieki, kurā piedalījās Ringolds Arnītis (ZM parlamentārais sekretārs), Mārtiņš Šteins (Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents), Guntis Safranovičs (Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks), Ilze Kļava (Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece) un diskusijas moderators Dīvs Reiznieks . Diskutējām par veidiem un iespējām kā piesaistīt jauniešus saimniekot, radīt uzņēmumus, veidot ģimeni un atgriezties savā novadā.

 

Kamēr Mazpulku vadītāji iepazinās ar biedrības turpmāko darbību un uzdevumiem, mazpulcēni devās pie Rīgas uzņēmējiem, lai neformālā gaisotnē diskutētu par iespējām sava uzņēmuma veidošanā. Marta apmeklēja kafejnīcu Tims Mints, bet Katrīna viesojās SIA Sveču darbnīca. Pēc apmeklējuma mazpulcēni gatavoja prezentācijas, kurās atspoguļoja secinājumus par redzēto un dzirdēto.

 

Šī gada aktuālie projekti Mazpulkiem: Sakoptāko mežu pētīšana, Kartupeļu pētījums, Mazpulku labie darbi simtgadē, akcija Izgaismo Latviju, Mazpulku Trušmīļu skola.

 

Prezentēja arī projekta 60 elementi Tavā kabatā rezultātus un apbalvoja čaklākos dalībniekus, kas iesaistījās projekta aktivitātēs. Projekta 60 elementi Tavā kabatā īstermiņa mērķis  bija attīstīt pozitīva līdera prasmes vismaz 60 jauniešiem un izglītot viņus kā  nākotnes viedokļu līderus par aprites ekonomikas būtību un tās lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, izmantojot mobilo telefonu kā uzskatāmu un atpazīstamību modernās sabiedrības un tehnoloģiju arhetipu, un ar šo līderu starpniecību zināšanas izplatīt jauniešu mērķa auditorijām. Vienlaikus vairojot sabiedrības izpratni par modernajām tehnoloģijām.

 

Konferences noslēgumā tika prezentēta filma par Mazpulkiem, kas apskatāma interneta vietnē www.youtube.lv ar nosaukumu Latvijas Mazpulki.

 

Šis gads Staiceles vidusskolas mazpulkam ir zīmīgs, jo maijā svinēsim Mazpulka darbības piecgadi Staicelē. Dažādas aktivitātes norisināsies arī par godu mūsu Latvijas valsts simtgadei. Aicinām 24.martā pulcēties Salacas krastā pie ugunskura, lai atzīmētu Vispasaules Zemes stundu laikā no plkst. 20:30 līdz 21:30. Sīkāka informācija vēl sekos.

 

Mēs katrs esam maza daļiņa no lielā visuma, nekas, ka mazi- toties varam paveikt lielus darbus, ja vien ir gribasspēks un vēlme ko darīt. Kā reiz teicis D. F. Kenedijs: Nevaicā, ko tava dzimtene var izdarīt tevis labā, – pavaicā, ko tu vari izdarīt savas dzimtenes labā.

Lai mums visiem radošs un jaunu ideju bagāts pavasaris!

 

Anda Timermane,

Staiceles vidusskolas mazpulka vadītāja
mazpulki