Aloja

Skatuves runas konkursā izraudzījās daiļrunātājus Vidzemes reģiona skatei

Skatuves_runa_2018

2. martā Alojas kultūras namā notika gadskārtējais Skatuves runas konkurss, kurā piedalījās novada vispārējās izglītības iestāžu skolēni. Katrs konkursa dalībnieks, atbilstoši savai vecuma grupai runāja dzeju un prozu. Visvairāk dalībnieku daiļrunībā sacentās 2.-3. klašu grupā – pavisam 12 skolēnu. Savukārt Alojas Ausekļa vidusskolas 10. klases skolniecei Vanesai Ēķupei konkurences nebija, jo viņa bija vienīgā, kura uzstājās savā klašu grupā.

 

Skolēnu uzstāšanos vērtēja Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne, Vilzēnu tautas nama vadītāja, amatierteātru režisore Aira Lapkovska un novada domes izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale.

 

Noklausoties skolēnu sagatavotos priekšnesumus, žūrija lēma 1.klašu grupā pirmo vietu piešķirt Mariusam Lučinam, bet otro vietu – Ērikam Rozītim. Abus skolēnus konkursam sagatavoja Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Līga Kokina.

 

2.- 3. klašu grupā pirmā vieta tika piešķirta Staiceles vidusskolas 2.klases skolniecei Dacei Štemerei (skolotāja Maija Andersone). 23. martā Dace pārstāvēs savu vecuma grupu konkursa otrajā kārtā, kas norisināsies Valmierā. Otrā vieta staicelietei Esterei Kalniņai (skolotāja Dace Priekule), bet trešā vieta otrklasniecei Mairitai Voldei (skolotāja Maija Andersone).

 

4.- 6. klašu grupā uzvaras laurus plūca Alojas Ausekļa vidusskolas ceturtklasniece Evelīna Vanaga (skolotāja Līga Gūtmane). Evelīna pārstāvēs savu vecuma grupu nākamajā kārtā Valmierā. Amanda Girgensone no Ozolmuižas pamatskolas (Inese Bite) izcīnīja otro vietu, bet staiceliete Sabīne Ivanova (skolotāja Baiba Eglīte) – trešo vietu.

 

7.- 9. klašu grupā pirmā vieta Ozolmuižas pamatskolas 9. klases skolniecei Laurai Nazarovai (skolotāja Ludmila Vējiņa), otrā – tās pašas skolas devītklasniecei Ērikai Brigmanei (skolotāja L.Vējiņa), bet trešā vieta astotās klases skolniecei Ievai Loretai Reidei no Staiceles vidusskolas (skolotāja Silva Jansone). Uz konkursu Valmierā dosies Laura Nazarova.

 

Pateicamies pedagogiem un vecākiem par skolēnu sagatavošanu konkursam, par atbalstu un motivēšanu piedalīties, bagātināt sevi. Visi konkursa dalībnieki saņēma diplomus par piedalīšanos un saldas balvas.

Rezultāti

N.p.k. Vārs, uzvārds skola klase Skolotājs, kurš gatavoja punkti vieta Pizīmes
  1.klašu grupa  
1. Ēriks Rozītis Alojas Ausekļa vidusskola 1. Līga Kokina 48 II  
2. Mariuss Lučins Alojas Ausekļa vidusskola 1. Līga Kokina 49 I  
  2. – 3.klašu grupa
1. Dace Štemere Staiceles vidusskola 2. Maija Andersone 49 I Izvirzīta konkursa 2. kārtai Valmierā
2. Amanda Kuģe Alojas Ausekļa vidusskola 2. Līga Gūtmane 47,5    
3. Mairita Volde Staiceles vidusskola 2. Maija Andersone 48 III  
4. Kristiāna Būda Alojas Ausekļa vidusskola 2. Līga Gūtmane 47,5    
5. Daniela Šrēdere Ozolmuižas pamatskola 3. Sandra Inguna Nāzare 46    
6. Daniels Andrejevs Alojas Ausekļa vidusskola 3. Līga Gūtmane 45    
7. Gustavs Slotiņš Alojas Ausekļa vidusskola 3. Līga Gūtmane 47    
8. Paula Meijere Alojas Ausekļa vidusskola 3. Līga Gūtmane 46    
9. Estere Kalniņa Staiceles vidusskola 3. Dace Priekule 48,5 II  
10. Oskars Uibu Alojas Ausekļa vidusskola 3. Līga Gūtmane 46    
11. Liene Beatrise Puidīte Alojas Ausekļa vidusskola 3. Līga Gūtmane 47    
12. Madara Ulme Alojas Ausekļa vidusskola 3. Līga Gūtmane 47,5    
  4. – 6. klašu grupa
1. Evelīna Vanaga Alojas Ausekļa vidusskola 4. Līga Gūtmane 50 I Izvirzīta konkursa 2. kārtai Valmierā
2. Sabīne Ivanova Staiceles vidusskola 4. Baiba Eglīte 47 III  
3. Niks Andersons Staiceles vidusskola 4. Baiba Eglīte 45    
4. Amanda Girgensone Ozolmuižas pamatskola 5. Inese Bite 48 II  
  7. – 9. klašu grupa
1. Viesturs Titovs Staiceles vidusskola 7. Silva Jansone 47    
2. Ieva Loreta Reide Staiceles vidusskola 8. Silva Jansone 48 III  
3. Laura Nazarova Ozolmuižas pamatskola 9. Ludmila Vējiņa 49,5 I Izvirzīta konkursa 2. kārtai Valmierā
4. Ērika Brigmane Ozolmuižas pamatskola 9. Ludmila vējiņa 48,5 II  
  10. – 12. klašu grupa
1. Vanesa Ēķupe Alojas Ausekļa vidusskola 10 Līga Gūtmane 47 I  

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Ilzes Kapmales foto