Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 13. martā

alojaUzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 13. martā plkst. 16:00, “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”

 

Darba kārtība:

 1. Informācija par Vidzemes karate klubu/Alojas novada jauniešu sasniegumi – Biedrības „Vidzemes karate kluba” pārstāvis Kaspars Riekstiņš;
 2. Ēku demontāža, drupināšana – Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš;
 3. Informācija par pašvaldības dalību LIFE programmas projektu konkursā, (iespējas, problēmas, priekšlikumi Salacas kopīgai apsaimniekošanai) – Alojas novada domes attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale;
 4. Alojas novada uzņēmēju dienu organizatoriskās grupas izveide;
 5. Vidzemes uzņēmēju diena – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
 6. “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguves” projekts – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
 7. “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
 8. Pieredzes apmaiņas braucieni – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
 9. Informācija par Alojas autoostas likteni – Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;
 10. Domes sēdes jautājumu izskatīšana – Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Rācenis;
 11. Citi jautājumi:
 • Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv