Aloja

“Grāmatu starts” trešā nodarbība kopā ar “Mārītēm”

23.martā pie PII “Auseklītis” vidējās grupas “Mārītes” audzēkņiem bibliotēkas pūcīte ieradās ar dāvaniņām, jo “Mārītes” jau bija paguvušas grupiņā nosvinēt savu vārda dienu.

 

Ja jau svētki “Mārītēm”, tad pūcīte šoreiz vēlējās kopā ar bērniem palasīt grāmatiņu par Bizbizmāsiņu, kuru sarakstījusi bērnu grāmatu autore Evija Gulbe un skaisti ilustrējusi māksliniece Linda Lošina.

 

Kā jau katrā nodarbībā, arī šoreiz bērniem bija radoši jādarbojas, veicot krāsošanas darbus, izkrāsojot katram savu bizbizmārīti. Darbiņi tika veikti rūpīgi un ļoti krāsainas tapa bizbizmārītes.

 

Nākamā “Grāmatu starts” nodarbība “Mārītēm” kopā ar bibliotēkas pūcīti plānota 6.aprīlī.

 

Sarmīte Frīdenfelde

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Foto: K.Viļumsone, I.Rudzinska, S.Frīdenfelde