Aloja

Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

nvaNodarbinātības valsts aģentūra jau tradicionāli, kā ikkatru gadu, rīko nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā. Uz tiem var pretendēt jaunieši, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Šogad skolēnu reģistrēšanās sāksies maijā. Savukārt darba devēju pieteikšanās skolēnu vasaras pasākumu īstenošanai sākās jau 19. martā.

 

Kā norāda Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone, nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā mērķgrupa ir skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Finanšu atbalsts pasākuma īstenošanai ir sekojošs:

 • dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
 • dotācija darba devējam darba vadītāja darba algai – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par viena skolēna darba vadīšanu;
 • apmaksātas veselības pārbaudes skolēniem, ja to paredz normatīvie akti;
 • apdrošināšana skolēniem pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

 

Reģistrēšanās maijā

 “Līdzīgi kā pagājušajā gadā, skolēnu reģistrēšanu sāksim pakāpeniski pa reģioniem,” stāsta E. Simsone, papildus norādot, ka pasākuma īstenošanas periods ir no 1. jūnija līdz 31. augustam, savukārt darba devēju pieteikšanās jau ir sākusies un turpināsies līdz 4. aprīlim.

Skolēnu reģistrēšanās pa reģioniem būs sekojoša:

 • 7. maijā – Latgales reģionā;
 • 8. maijā – Zemgales reģionā;
 • 9. maijā – Kurzemes reģionā;
 • 10. maijā – Vidzemes reģionā;
 • 11. maijā – Rīgas reģionā.

 

Pēdējo gadu rādītāji

NVA pasākuma rezultatīvie rādītāji liecina, ka pēdējos trīs gadus tie ir līdzīgi. Kā norāda E. Simsone, arī šogad NVA plāno iesaistīt 5000 skolēnu. Savukārt 2018. gadā pasākuma īstenošanai plānotais finansējums ir 1 193 100 eiro (2017. gadā tie bija 1 059 811,65 eiro, 2016. gadā – 869 584,87 eiro).

 

“Plānojot rezultatīvos rādītājus 2018. gadam, tiek ņemtas vērā iepriekšējo gadu faktiskās darbavietas, kuras darba devēji bija pieteikuši skolēnu nodarbināšanai, kā arī statistika, cik attiecīgajā reģionā ir mērķgrupas iedzīvotāju jeb jauniešu vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kurus varētu iesaistīt pasākumā,” skaidro E. Simsone.

 

Atsaucoties uz NVA sniegtajiem datiem, vislielākā skolēnu nodarbinātība vasarā katru gadu ir Rīgas reģionā:

 • 2016. gadā – no 4239 skolēniem Rīgas reģionā nodarbināti 1635 skolēni;
 • 2017. gadā – no 4897 skolēniem Rīgas reģionā nodarbināti 2093 skolēni.

 

Sadarbība ar pašvaldībām

“Pagājušā gada decembrī tikāmies ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem, lai pārrunātu skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā, kā arī NVA un pašvaldību sadarbību,” stāsta E. Simsone, norādot, ka diskusijā piedalījās Rīgas, Liepājas un Salas novada pašvaldības, kā arī pārstāvji no Labklājības ministrijas.

LPS bija vairāki ierosinājumi pasākumu pilnveidošanai, kā arī atziņas par to līdzšinējo īstenošanu. “Tika ierosināts, ka darba devēju pieteikšanās ir jāizsludina jau martā, ko ņēmām vērā, kā arī tas, ka rezultatīvie rādītāji jāsadala pa pašvaldībām, nevis NVA filiālēm,” skaidro E. Simsone.

Viņa vērš uzmanību, ka otro ierosinājumu NVA neīstenoja, jo tādā gadījumā attiecīgajās darbavietās varētu strādāt tikai konkrētajā pašvaldībā deklarētie jaunieši, bet zināms, ka daudzi jaunieši izvēlas vasaru pavadīt vai nu pie vecvecākiem, vai radiniekiem, kuri dzīvo citā pašvaldībā.

 

Bērnus vasarā paralēli nodarbinās arī pašvaldības

Vairākas pašvaldības bez NVA pasākumiem plāno atbalstīt skolēnus vasaras nodarbinātībā. “Pašvaldības arī plāno nodarbināt vairāk nekā 5000 bērnu, no kuriem pašvaldībā tiktu nodarbināti 4263 skolēni, savukārt pašvaldību uzņēmumos – 908 skolēni,” stāsta E. Simsone.

 

Pasākumu īstenošana pašvaldībās atšķiras

Pašvaldību pasākumu īstenošanas nosacījumi atšķiras no NVA, kā arī tie atšķiras starp pašām pašvaldībām. E. Simsone min sekojošus pašvaldību nosacījumus skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā:

 • iesaistīšanās nosacījumi atbilstoši pašvaldības izstrādātam un apstiprinātam nolikumam;
 • skolēni var pieteikties tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir deklarēta dzīvesvieta, vai arī tad, ja mācās konkrētās pašvaldības izglītības iestādē;
 • pārsvarā pašvaldības plāno skolēnus nodarbināt divas nedēļas vai nepilnas slodzes darbā;
 • 23 pašvaldības plāno nodarbināt skolēnus arī vecumā no 13 līdz 14 gadiem.

Papildus E. Simsone vērš uzmanību, ka “pieteikšanās pašvaldību skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā jau ir noslēgusies Daugavpilī un Cēsīs”.

 

Kur meklēt informāciju?

Informāciju par NVA skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasarā var meklēt, kā arī varēs elektroniski reģistrēties aģentūras mājaslapā.

Taču E. Simsone atzīst, ka “patiesībā šis pasākums īpašu reklāmu vairs neprasa, jo jau no šī gada pirmajām dienām NVA zvanu centrs pārsvarā atbild uz jautājumiem par to, kad sāksies reģistrācija”.