Alojas administrācija

Sociālie un radošie uzņēmēji aicināti piedalīties bezmaksas apmācību modulī pārrobežu sadarbības un eksportspējas veicināšanai

interreg

Rīgas plānošanas reģions aicina sociālos un radošos uzņēmējus piedalīties divu dienu apmācību seminārā “TO BE THE CROSS-BORDER STARTER”, kas notiks šī gada 12.-13.aprīlī viesnīcā Porto Resort (Medzābaki-2, Lilaste, Carnikavas novads) un būs pirmais seminārs četru apmācību pasākumu ciklā.

 

Apmācību mērķis ir iniciēt jaunas sadarbības idejas starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, attīstīt kompetences pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai, kā arī iesaistīt pašvaldības kā potenciālos sadarbības partnerus biznesa ideju attīstībā. Apmācībās aicināti piedalīties esošu un jaundibinātu sociālo un radošo uzņēmumu pārstāvji, biznesa ideju īpašnieki,  kā arī pašvaldību speciālisti no Igaunijas un Latvijas, kas iesaistīti uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos. 

 

Apmācību moduli veidos četru apmācību semināru kopums, kas norisināsies no šī gada aprīļa līdz septembrim gan Latvijā, gan Igaunijā. Apmācību moduļa rezultātā plānots, ka dalībnieki būs izkopuši prasmes attīstīt eksportspējīgu pakalpojumu vai produktu piedāvājumu un virzīt to tirgū sadarbībā ar kaimiņvalsts partneriem. Apmācību moduļa ietvaros attīstītās biznesa idejas noslēgumā tiks prezentētas potenciālajiem investoriem, biznesa eņģeļiem un pašvaldību pārstāvjiem, kas tās izvērtēs un labākās trīs pārrobežu biznesa idejas tiks apbalvotas. 

 

Pirmais apmācību moduļa seminārs notiks Latvijā un divās semināra dienās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar sociālo un radošo uzņēmēju pieredzes stāstiem, kā arī uzzināt par pašvaldību lomu atraktīvas uzņēmējdarbības vides veidošanā un potenciālajām sadarbības formām ar sociālajiem un radošajiem uzņēmējiem. Apmācību semināra laikā dalībnieki piedalīsies vairākās darba grupās  –  gan par dizaina domāšanas principu izmantošanu uzņēmējdarbībā, gan par potenciālā klienta vajadzībām un to apmierināšanu, izmantojot mērķtiecīgi realizētu pārdošanas stratēģiju.

 

Nākamajos apmācību moduļa semināros paredzēts fokusēties uz tādām tēmām kā eksporta kompetenču apgūšana, spējām pārvarēt izaicinājums eksporta stratēģiju īstenošanas gaitā, intelektuālais īpašums, investoru un finansējuma piesaiste biznesa idejas attīstībai.  

 

Reģistrācija apmācībām līdz š.g. 5.aprīlimhttps://ej.uz/joint_training_LV

Apmācību semināra darba valoda: angļu valoda

Uzņēmēju ievērībai: dalība apmācību seminārā bez maksas, taču uzņēmējiem jāņem vērā, ka šo apmācību izmaksas tiks attiecinātas uz de minimis atbalstu.

 

Apmācības tiek rīkotas Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020 projekta “Pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšana sociālās un radošās industrijas nozarēs” (Social & Creative) ietvaros.

 

Projekts tiek īstenots sadarbojoties Rīgas plānošanas reģionam (projekta vadošais partneris), Nodibinājumam “Jauno uzņēmēju centrs “Jobs&Society””, Tartu Univeritātei un Tartu Radošo industriju centram, sadarbībā ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs”. Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada maijam un tā laikā sociālās un radošās industrijas uzņēmumiem tiks piedāvāts piedalīties virknē pasākumu, gan pārrobežu sadarbības veidošanai, gan iespēja dalīties ar pieredzi pieredzes apmaiņas braucienos kopā ar Latvijas un Igaunijas radošajiem un sociālajiem uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem, gan piedalīties 4 moduļu intensīvās apmācībās Latvijā un Igaunijā, gan piedalīties projekta noslēguma pasākumā – izstādē/gadatirgū “Sociāls un radošs” Rīgā.

 

Projekta aktivitātēm iespējams sekot arī tā Facebook lapā @latestsocialandcreative

 

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Kontakti papildus informācijai:

Laura Kindzule

Rīgas plānošanas reģiona projekta „Social & Creative“ vadītāja

Tālr.:   + 371 6 7559820, e-pasts: laura.kindzule@rpr.gov.lv

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, Latvija

www.rpr.gov.lv