Aloja

Lieldienu pasākums pavasarīgi ziemīgās noskaņās Alojas PII “Auseklītis”

29.martā mazie auseklīši jautrā noskaņojumā atzīmēja Lieldienu svinības. Pašā pagraba uzkalniņā saulītē gozējās 6 koka lieldienu zaķi, kurus bērni kopā ar savām grupas skolotājām bija saposuši Lieldienu svinīgajam pasākumam. Un cik daudz krāsainu koka oliņu piekalnītē Lieldienu zaķiem par prieku bija nokrāsojuši bērni. Visiem par lielu Lieldienu pārsteigumu izvērtās Lielā Lieldienu zaķa ierašanās. Kopīgas rotaļas, atrakcijas un pārsteigums no Lieldienu zaķa … Tas tik bij viens notikums …

Ai , zaķīt, garausīti

Kā es tevi sen gaidīju

Ar raibām oliņām,

Ar kadiķu ziediņiem.

 

Teksts: Alojas PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības skolotāja un metodiķe Inguna Krūmiņa

Foto:  logopēde Laura Pliķēna