Aloja

Alojas novada iestāžu vadītāji, uzņēmēji un domes darbinieki pieredzes apmaiņā Mārupes novadā

5.aprīlī Alojas novada domes darbinieki, iestāžu vadītāji un uzņēmēji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Mārupes novadu.

 

Dienas ieskaņā Mārupes kultūras namā noklausījāmies mājinieku muzikālo sveicienu un prezentāciju par novadu. Klātesošos uzrunāja Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, biedrības “Mārupes Uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs Kārlis Bodnieks un Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda.

 

Brauciena laikā guvām lieliskas idejas, ko smēlāmies Jaunmārupes pamatskolā, PII “Mārzemīte”, Mārupes vidusskolā, Mārupes Sporta centrā, Mazcenas bibliotēkā, Sociālajā dienestā un brīvā laika centros. Devāmies ekskursijā par Mārupes novada ārēm, viesojāmies lidostā “Rīga” un SIA “MADARA Cosmetics”. Savukārt dienas noslēgumā iepazinām un degustējām Mārupes novada uzņēmēju ražojumus.

 

Ar mārupiešiem pieredzes apmaiņa aizsākās jau pērn oktobrī, kad Pierīgas novada delegācija pie mums apskatīja jaunuzcelto Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru-bibliotēku “SALA”, iepazina Staiceles Lielās ielas stāstu, iegriežoties muzejā, mūzikas un mākslas skolā, Staiceles pamatskolā, devās uz PII “Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienību, pabija pārvaldē un bibliotēkā. Tāpat toreiz viesi izstaigāja Salacas upes krastus un raudzīja plašos Staiceles futbola laukumus, apbrīnoja Puikules Muižu un Ozolmuižas pili.

 

Alojas novada pašvaldības vārdā pateicamies Mārupes novada domes kolektīvam par sirsnīgo uzņemšanu un dalīšanos pieredzē.

 

Sagatavoja

Liāna Lilenblate-Sipko

L.Lilenblates-Sipko, Uvas Bērziņas foto