Alojas administrācija

XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku atlases skatē 7.aprīlī piedalījās Alojas kultūras nama jauktais koris ”ALE”

ALE_Aloja

Kora diriģente Agra Jankovska mērķtiecīgi gatavoja kori dalībai pilnā repertuāra grupā, kurā no 24 dziesmu svētku noslēguma koncerta dziesmām iespējamai izlozei tika noteiktas 9.

 

Pārliecību saviem spēkiem kora dziedātāji vairoja koncertos “Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem”: 03.02. Ungurpilī, 22.02. Alojā, 03.03. Staicelē, 10.03. Ainažos, 22.03. Vilzēnos, 23.03. Rūjienā, 05.04. Puikulē, kuros izdziedāja visas 9 skates repertuāra dziesmas.

 

Izpildīšanai skatē diriģente izlozēja Jura Karlsona latviešu tautas dziesmas apdari “Ūdens sauca, akmens vilka” un Valta Pūces dziesmu ar latgaliešu tautasdziesmas vārdiem “Gaismeņa ausa, sauleite lēce”. Trešo skates dziesmu no obligātā repertuāra izvēlējās Lūcijas Garūtas “Mūsu tēvs debesīs” ar Andreja Eglīša vārdiem no kantātes “Dievs, tava zeme deg”.

 

Korus skatē vērtēja dziesmu svētku virsdiriģenti Mārtiņš Klišāns, Agita Ikauniece un  Ivars Cinkuss, Latvijas nacionālā kultūras centra koru speciālists Lauris Goss un diriģents Jānis Baltiņš.

 

Koris skatē nopelnīja 39 punktus un II pakāpes diplomu. Skatē Valta Pūces dziesmas perkusiju pavadījumu izpildīja Reinis Tomiņš. Kora gatavošanās dziesmu svētkiem turpināsies, strādājot ar žūrijas norādījumiem izpildījuma uzlabošanai.

 

Alojieši  kora “ALE” sniegumu varēs dzirdēt XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku ieskaņas koncertā “Manai Dzimtenei” Alojas vidusskolas parkā 19.maijā.

Paldies kora dziedātājiem par darbu un izturību! Lai dziesmas skan no sirds svētkos Rīgā!

 

Alojas kultūras nama direktore Ineta Laizāne

Ingas Neimanes foto