Aloja

Top Zaļais dzelzceļš – bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā

GreenRailway

Alojas  novada dome 2016. gada 24. martā pieņēma lēmumu piedalīties Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Zaļie dzelzceļi – bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā”. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, projektā piedalās 24 partneri no Latvijas un Igaunijas. Kopējais izveidotā tūrisma maršruta garums abās valstīs ir 364 km.

Alojas novada posmā projekta ietvaros plānots veikt bijušo dzelzceļa līniju tīrīšanu un atbrīvošanu no krūmiem un kokiem, veikt trases planēšanu un izlīdzināšanu, gājēju tiltu atjaunošanu, ierīkot trīs atpūtas vietas, uzstādīt informatīvās plāksnes un ceļa zīmes. Trases garums Alojas novadā ir 40,35 km.

2017. gada rudenī tika uzsākti būvdarbi bijušajā dzelzceļa līnijā, ir veikti trases atjaunošanas darbi aptuveni 22 km garumā. 2018. gada 15. aprīlī plānots atsākt būvdarbus, kas turpināsies līdz maija beigām, ietverot esošo tiltu rekonstrukciju, trases seguma planēšanu un blietēšanu, atpūtas vietu izveidošanu.

 

Projekta partneri: Vidzemes Tūrisma asociācija (Projekta Vadošais partneris), Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Alojas novada dome, Alūksnes novada dome, Apes novada dome, Amatas novada pašvaldība, Kocēnu novada dome, Mazsalacas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Salacgrīvas novada dome, Valkas novada dome, Gulbenes novada dome, Limbažu novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, Valga Linnavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus, Mõisakula Linnavalitsus.

Projekta ilgums: 01.03.2017. – 30.04.2019.

Projekta budžets: 1 174 938.10 EUR, Est– Lat programmas atbalsts (85%): 998 697.36 EUR

Iepriekš minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.