Aloja

Latvijas Bibliotēku nedēļas “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” aktivitātes

Biblioteku_nedela_2018_small

No 23. līdz 29. aprīlim Latvijā norisinās ikgadējā Latvijas Bibliotēku nedēļa “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” atspoguļo bibliotēku dažādo lomu sabiedrībā.

 

Alojas novada bibliotēkas šajā nedēļā piedāvā:

Puikules bibliotēka

Visu nedēļu apskatāma tematiskā izstāde “ Viss par dārzu..”;

26.aprīlī kopā ar pirmsskolas grupu “Rūķītis” gatavosim apsveikumus Mātes dienai;

 

Staiceles bibliotēka

23.- 26. aprīlim foto momentu akcija “Mainās bibliotēka mainās sabiedrība”;

Visu nedēļu aptauja par bibliotēkas organizētajiem pasākumiem;

26.aprīlī bērniem tikšanās ar bērnu grāmatu autori Māru Jakubovsku;

 

Vilzēnu bibliotēka

Individuālas konsultācijas par datu bāzēm Lursoft, Letonika;

Līdz 27. aprīlim izstāde mazajiem lasītājiem “Mans draugs grāmatiņa”;

Līdz 4. maijam tematiskā izstāde “Dārzkopja pavasaris”;

 

Braslavas bibliotēka

Grāmatu apmaiņas galds “Mainām!”;

Individuālas konsultācijas e-pakalpojumos “Dari digitāli!”;

Iepazīsim – “Latviešu datubāžu resursi”;

 

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka “SALA”

Izstāde bērniem “Izzini Latviju”, pieaugušajiem “Latvijas puķes”, Staiceles foto biedrības Laiks” foto izstāde “Ziemas sesijas noslēgums”.

 

Alojas pilsētas bibliotēka

23.aprīlī Alojas Ausekļa vidusskolas 1. klases iepazīšanās ar bibliotēkas krājumu – nodarbība un izglītojošas spēles par bērnu drošību vasarā;

24.aprīlī sarunas ar jauniešiem. Tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši;

25.aprīlī jauno grāmatu izstāde – jaunākās literatūras apskats;

26.aprīlī “Mūsu Latvija četros gadalaikos” – programmas “Grāmatu stars” 5. nodarbība PII “Auseklītis” grupā “Mārītes”;

Visu nedēļu aptauja “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”;

Tematiskā izstāde “Iepazīsti savu bibliotēku!”;

Aicinājums piedalīties konkursā “Latvijai 100. Domā.Izzini.Stāsti! 2. kārta “Latvijas simtgade.Vietas”. Konkursu piedāvā Lursoft sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru.

 

Lai pilnveidotu un attīstītu Alojas pilsētas bibliotēkas sniegtos pakalpojumus un padarītu tos iedzīvotājiem pieejamākus, interesantākus un atbilstošus mūsdienām, lai veidotu bibliotēkas vidi apmeklētājiem patīkamāku un ērtāku, ir svarīgi uzzināt, kāds ir bibliotēkas apmeklētāju viedoklis par bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, pieejamību un attīstību. 

 

Aptauja ir anonīma, rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs, tādēļ aicinām aizpildīt anketu, spiežot uz saiti: https://www.visidati.lv/aptauja/1359815773/1/