Aloja

Pašvaldība iegādājusies Alojas autoostas laukumu un ēku

IMG_4485_1

29. martā SIA “VTU Valmiera” rīkotajā publiskajā izsolē Alojas novada pašvaldība par 8 650 eiro iegādājās Alojas autoostu un zemi 5 895 m2 platībā, kas atrodas Valmieras ielā 4. Līdzekļi autoostas iegādei gūti no pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanas, pašreiz notiek īpašuma dokumentu sakārtošana.

 

Februāra domes sēdē deputāti aktualizēja jautājumu par autoostas ēkas un laukuma izmantošanu. To, ka īpašums ir stratēģiski nozīmīgs objekts un pašvaldībai būtu jādomā par tā izmantošanu infrastruktūras un iedzīvotāju ērtību uzlabošanā, iepriekš aktualizēja arī iedzīvotāju sanāksmēs Alojā un Vilzēnos. Toreiz iedzīvotājus galvenokārt uztrauca tas, ka, gaidot autobusu, nav iespējams patverties no nelabvēlīgajiem laika apstākļiem un tuvumā nav mūsdienām atbilstošu labierīcību. Problēmu pašvaldībai radīja arī apkārtnes sakopšanas jautājums, jo zemei un ēkai bija cits īpašnieks, līdz ar to nebija pamatotas tiesības šo teritoriju attīrīt no sniega un veikt citus apkārtnes uzkopšanas darbus. Nu līdz ar īpašuma iegādi tiks atrisinātas vairākas iepriekšminētās problēmas.

 

Iegūstot īpašumā autoostas ēku un teritoriju, skolēniem un sabiedriskā transporta lietotājiem tiks nodrošināta iespēja sagaidīt autobusus piemērotās un atbilstošās telpās. Tāpat esošais laukums ļaus pārvadātājiem nodrošināt pasažieru ērtu pārsēšanos starppilsētu reisu autobusos, tiks saglabāta skolēnu droša izkāpšana un iekāpšana.

 

20. aprīlī darba grupas sanāksmē tika uzsāktas sarunas par ēkas un teritorijas turpmāku izmantošanu. Tikšanās laikā pārrunāja virkni jautājumu, kas saistītas ar ēkas tehniskā stāvokļa sakārtošanu. Plānots, ka līdz rudenim vienu no ēkas telpām, tāpat arī labierīcības nodos lietošanai, ko varēs izmantot skolēni un citi sabiedriskā transporta pasažieri.

 

Vasarā notiks sabiedrības iesaiste, lai uzklausītu vietējo iedzīvotāju viedokļus un gūtu idejas īpašuma turpmākai izmantošanai.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko