Aloja

Alojas Mūzikas un mākslas skolā uzņems jaunus audzēkņus

30. maijā plkst. 17 Alojas Mūzikas un mākslas skolā uzņems jaunus audzēkņus. Stājoties skolā, jāiesniedz vecāku iesniegums uz skolas veidlapas un ārsta izziņa.

 

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas:

Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle;

Pūšaminstrumentu spēle – flautas, saksofona, trompetes, tubas, eifonija spēle;

Stīgu instrumentu spēle – kokles spēle, ģitāras spēle;

 

Skolā darbojas koris, pūšaminstrumentu, kokļu, ģitāru un klavieru ansambļi.

Mācību ilgums – 6 gadi, klavierspēlē – 8 gadi

 

Vizuāli plastiskās mākslas programmā apgūst:

zīmēšanu;

gleznošanu;

Kompozīciju

darbu materiālā;

veidošanu;

mākslas valodas pamatus.

 

Uzņem audzēkņus no 8 gadiem, mācību ilgums – 7 gadi.

Mākslas sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus no 6-7 gadiem.

 

Uzziņas: tālr. 64031235, 26333129, e-pasts: alojas.mms@aloja.lv