Aloja

Salacas upē papildināja taimiņu resursus

Zivju_fonds

17. maijā tika īstenots no Valsts Zivju fonda atbalstītais Alojas novada domes projekts “Taimiņu resursu papildināšana Salacas upes baseinā”. Salacas upē tika ielaisti 7142 taimiņu smolti, piedaloties Alojas novada domes pārstāvjiem un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju audzētavas “Kārļi” pārstāvjiem, kas veica zivju mazuļu piegādi un izlaišanu Salacas upē.

Par smoltiem sauc zivju mazuļus gada vecumā, kad tie spēj pieņemt dabiskos apstākļus un doties tālāk uz Baltijas jūru. Pēc trim gadiem tie jau ir pietiekami izauguši, lai atgrieztos nārstot Salacas upē.

Salacas upe ir viena no lašu dabiskā nārsta upēm Latvijā, un tās baseina mazajām upēm ir svarīga nozīme taimiņu resursu atražošanā. Alojas novada dome piedalās taimiņu resursu atražošanā Salacas upē, lai veicinātu licencētās makšķerēšanas attīstību arī turpmāk, kā arī tūrisma un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu novadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 8383 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums – 7544 EUR, Alojas novada domes finansējums – 839 EUR.

 

Video un foto: A.Krūmiņš