Alojas administrācija

Tikšanās jau divdesmitajos olimpiāžu uzvarētāju svētkos

Alojas novada skolēni kopā ar domes priekšsēdētāju Valdi Bārdu, izglītības speciālisti ilzi Kapmali, Alojas Ausekļa vidusskolas direktori Inu Šternfeldi un Staiceles vidusskolas direktori Sandru Brokāni pie Bīriņu pils.

Alojas novada skolēni kopā ar domes priekšsēdētāju Valdi Bārdu, izglītības speciālisti ilzi Kapmali, Alojas Ausekļa vidusskolas direktori Inu Šternfeldi un Staiceles vidusskolas direktori Sandru Brokāni pie Bīriņu pils.

Maijs daudziem Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novada skolēniem nav iedomājams bez gadskārtējiem olimpiāžu uzvarētāju svētkiem. Šogad tie notika jau 20. reizi. Savulaik šo tradīciju iedibināja bijušā Limbažu rajona Izglītības pārvalde, bet tagad turpina Limbažu novada Izglītības un kultūras nodaļa, sadarbojoties ar kolēģiem Alojas un Salacgrīvas novada pašvaldībā. Ikreiz svētki notiek citur, lai dalībnieki iepazītu dažādas vietas.

Saulainajā 15. maija rītā triju novadu izcilākie skolēni un viņu pedagogi, skolu direktori devās uz Bīriņu pili. Vispirms visi pulcējās pils zālē, kur viņus uzrunāja Limbažu novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale. – Šie ir zinošāko, radošāko un veiksmīgāko skolēnu sasniegumu cildināšanas svētki. Mēs lepojamies ar jums. Savus īpašos viesus sveica arī Bīriņu pils direktore Solvita Muižniece, atceroties, ka pati piedalījusies olimpiādēs, bet toreiz laureātiem nenotika tik skaisti svētki. Pils saimniece šo pasākumu atzina par ļoti jauku tradīciju. Viņa skolēniem vēlēja, lai uzvaras olimpiādēs būtu tikai sākums turpmākajiem panākumiem.

Limbažu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ineta Zariņa, sveicot skolēnus un skolotājus, priecājās, ka ikreiz – jau visus 20 gadus – šajos svētkos zāle ir ļaužu pilna. Tātad nesarūk to bērnu un jauniešu skaits, kuri spēj un grib izdarīt vairāk nekā citi, kuri atrod sevī mērķtiecību, iedvesmu un vēlmi apgūt vairāk. Un skolotāja uzdevums ir ieraudzīt šos talantus, atbalstīt un reizēm arī paskubināt. – Paldies pedagogiem, jo tas ir papildu darbs, tāpat paldies skolu direktoriem, kuri viņus atbalsta un stimulē! Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs šos jauniešus nosauca par meklētājiem, kuriem nepietiek ar vienkārši sasniedzamo. – Jums dzīvē nekad nebūs garlaicīgi, jo vienmēr būsiet meklējumos, un citiem ar jums nebūs garlaicīgi, jo būsiet atklājēji, kuri jauno radoši izmantos. Viņš pateicās arī skolotājiem un vecākiem, kuri meklētājus iedrošina. Tāpat par izcilajiem skolēniem priecājās Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. – Mēs dažkārt sakām, ka esam maza valsts, mazs novads. Jūs esat pierādījums, ka varam daudz. Jūs esat mūsu nākotne. Novēlu tikpat enerģiski iet uz priekšu! Labākos ar priekšnesumiem sarīkojumā arī priecēja vieni no vislabākajiem: Limbažu Bērnu un jauniešu centra vokālās grupas Pogas 4. – 6. klašu dziedātāji kopā ar skolotāju Daci Robuli. Pogas ir konkursa Lai skan! zelta medaļas ieguvēji, konkursa Balsis laureāti un Dziesmu svētku dalībnieki.

Pirms nedēļas Bīriņu pilī notika Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novada skolēnu mācību olimpiāžu uzvarētāju svētki. Šī bija jubilejas reize – jau 20., tāpēc īpaši tika sumināta to galvenā organizētāja, Limbažu novada domes Izglītības un kultūras nodaļas izglītības darba speciāliste Vija Jirgensone. Pašvaldības vadītāja vietniece Ineta Zariņa, sakot viņai lielu paldies, atzina, ka Vija ir šo svētku sirds un dvēsele, bez kuras šis pasākums būtu citādāks un diezin vai tik ilgus gadus vispār turpinātos. – Lai izturība, enerģija un vēlme arī turpmāk rīkot šos svētkus un lai mēs pieredzētu arī 25. un 30. reizi, – vēlēja I. Zariņa. Suminātas tika arī V. Jirgensones kolēģes Alojas un Salacgrīvas novadā – izglītības darba speciālistes Ilze Kapmale un Antra Paegle. Tāpat paldies tika sacīts komandai, kas palīdz rīkot olimpiādes un iesaistās arī svētku organizēšanā. V. Jirgensone visiem pateicās par sava darba novērtējumu – esmu saviļņota par tādu atzinību, taču es šo darbu daru tādēļ, ka man tas patīk! – un jau atkal ķērās pie organizatoriskajām lietām, lai pasākumā viss notiktu raiti un gan skolēniem, gan pedagogiem būtu prieks.

Laika gaitā pasākuma norisē jau izveidojies noteikts ritms – laureātus sumina grupās. Kamēr vienus sveic, tikmēr citiem ir kāda radoša vai izzinoša nodarbe. Šoreiz tā bija iespēja kopā ar Bīriņu pils administratori Dinu Tilaku doties pastaigā pa plašo parku, uzzināt vēstures faktus par skaisto celtni un tās apkārtni, uzkāpt ūdenstornī, pakavēties pie Mīlestības ozola un pat pavizināties zirga pajūgā. Lieliska atpūta pēc ikdienas steigas!

Kamēr jaunāko klašu laureāti un astotklasnieki kopā ar saviem pedagogiem relaksējās dabā, vidusskolēni, arī 7. un 9. klašu skolēni saņēma pelnītās veltes. Pēc tam grupas mainījās. Visiem tika savu pašvaldību pateicības, dāvanu kartes un īpašas sudraba pūcītes, ko darinājis Limbažu sudrabkalis Oļegs Auzers. Abās grupās sveikšana sākās, suminot valsts olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējas. Alojas Ausekļa vidusskolas abituriente Arta Bārda uzvarējs valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē, bet Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas astotklasniece Betija Ķezbere ieguva 2. vietu valsts mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādē. Savukārt Latvijas skolēnu konkursā Pazīsti savu organismu 2. vietu ieguva Limbažu 3. vidusskolas abituriente Undīne Kreitūze, bet Salacgrīvas vidusskolas devītklasniece Signe Zvejniece bija trešā savā grupā. Starp citu, vairākiem mūspuses skolēniem, kuri piedalījās valsts olimpiādēs, līdz atzinībai vai pat godalgotajām vietām pietrūka tikai daži vai viens vienīgs punkts. Tiesa, kā sacīja V. Jirgensone, jau tas, ka skolēns izraudzīts dalībai valsts olimpiādē, ir ļoti liels panākums. Tāpat kā uzvaras un atzinība starpnovadu olimpiādē.

Ierasts, ka ik pavasari paldies saka arī uzvarētāju pedagogiem.

Divas no skolotājām šoreiz saņēma arī Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstus un balvas. Tās ir Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Ilona Vītola un Ilva Zvirgzdiņa no Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas. Katru gadu īpaši skaļi aplausi skan, suminot Salacgrīvas vidusskolas skolotāju Laimdotu Pelši. – Viņa mums ir briljants, – salīdzināja V. Jirgensone. Kā zināms, L. Pelšes audzēkņi gūst panākumus ne tikai Latvijas mērogā, bet tikuši pie medaļām pat pasaules bioloģijas olimpiādēs. Pati skolotāja piebilda, ka viņa ir piemērs – ne vienmēr vislabāk veicas jaunībā. – Mans pirmais audzēknis uz valsts olimpiādi tika tad, kad svinēju 50 gadu jubileju. Teicu, ka tā man ir labākā dāvana. Salacgrīvas skolotājai šie bija 14. svētki, kad viņu sumināja par skolēnu panākumiem olimpiādēs. Starp citu, arī ne viens vien no jauniešiem ik pavasari piedalās pasākumā, jo gadu no gada uzvar olimpiādēs.

Pastaigā pa pils parku uzrunāju Alojas Ausekļa vidusskolas abiturienti Elīzu Cepurnieci. Viņai šie bija 8. svētki, pirmoreiz piedalījusies, būdama piektklasniece. Elīza ik gadu sekmīgi startē matemātikas olimpiādēs, pērn valstī ieguva bronzas medaļu, arī šogad piedalījās valsts olimpiādē. – Mani tiešām saista šis priekšmets, patīk risināt uzdevumus, – atzina meitene, piebilstot, ka gatavošanās olimpiādēm tomēr ir papildu darbs. – Jauki, ka mums ir šādi svētki, kur varu satikt arī citus skolēnus, kuri piedalās olimpiādēs, uzvar. Nemaz jau tik daudz mēs neesam, kuri to spēj. Tagad Elīzai, tāpat kā citiem abiturientiem sācies eksāmenu laiks. Un pēc tam – nekādu šaubu – ceļš vedīs uz LU Fizikas un matemātikas fakultāti.

Vairākkārt svētkos piedalījusies Pāles pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Luste. Pēdējos gados mazās lauku skolas audzēkņi guvuši panākumus pat valsts olimpiādēs. Arī pedagoģe piekrīt, ka gatavošanās olimpiādei ir papildu darbs – pēc stundām, brīvdienās. – Svarīgi, lai ir skolēns, kurš grib un var strādāt. Un lieliski, ka mums ir šādi svētki, kur šo darbu novērtē. Nezinu, vai vēl kādā novadā tādi notiek. Tas, ka mēs jūtam novada domes, arī pagasta pārvaldes atbalstu, ir ļoti nozīmīgi.

Šo svētku viena no jaukajām tradīcijām ir tā, ka ikreiz laba vēlējumus un spēka vārdus skolēniem saka īpaši izraudzīti pedagogi. Šoreiz tā bija Umurgas pamatskolas skolotāja Sanita Krūmiņa un alojiete I. Vītola, kura atgādināja par Imanta Ziedoņa epifāniju – par teikuma priekšmetu, kuram ir papildinātāji, izteicējs, apstākļi… Ja to nav, teikuma priekšmets arī viens var veidot teikumu un viņam ir noturība, saturība, izturība, vilkme… – Novēlu jums nekad nezaudēt teikuma priekšmeta stabilitāti, tomēr turēt sev tuvu blakus izcilus papildinātājus. Paldies, mīļie skolēni, ka ļaujat mums, skolotājiem, sevi papildināt, – sacīja I. Vītola. Jāpiekrīt, un lai šāda papildināšana nebeidzas.

 

Lailas PAEGLES teksts un foto ( Laikraksts “Auseklis”)

 

2017./18. mācību gadā notikušas 24 olimpiādes un konkursi. Tajos kopā piedalījās 382 skolēni: no Alojas novada – 63, Limbažu – 243 un Salacgrīvas – 76. Pārstāvētas bija 12 skolas. 10 Alojas novada skolēni novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiādēs ieguvuši atzinības.

Godalgotas vietas un atzinību ieguva 154 skolēni. Uz valsts olimpiādēm bija uzaicināti 18 skolēni, tai skaitā Alojas Ausekļa vidusskolas abituriente Arta Bārda – gan uz latviešu valodas un literatūras, gan vēstures, bet Limbažu novada ģimnāzijas vienpadsmitklasnieks Mārcis Magone – uz matemātikas un arī ekonomikas olimpiādi. Savukārt 18 skolēni bija uzaicināti un guva panākumus Vidzemes reģiona olimpiādēs.

Ir 22 pedagogi, kuru audzēkņi uzvarēja olimpiādēs novadā, arī ieguva godalgotas vietas un atzinības valsts un Vidzemes reģiona olimpiādēs un konkursos.

Alojas novada olimpiāžu uzvarētāju svētku dalībnieku sasniegumi

Skolēns klase skola Sasniegumi
Arta Bārda 12. Alojas Ausekļa vidusskola 1. vieta novadu apvienības latviešu valodas un literatūras olimpiādē;

1. vieta valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē;

Atzinība novadu apvienības vēstures olimpiādē, piedalījās, valsts vēstures olimpiādē

Elīza Cepurniece 12. Alojas Ausekļa vidusskola 1. vieta novadu apvienības angļu valodas olimpiādē;

Atzinība novadu apvienības fizikas olimpiādē;

piedalījās valsts matemātikas olimpiādē

Edvards Kaļva 8. Alojas Ausekļa vidusskola 3. vieta novadu apvienības 8. klašu angļu valodas olimpiādē;

3. vieta novadu apvienības 8. klašu ģeogrāfijas olimpiādē;

Piedalījās Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē

Emīls Kārlis Grīnbergs 5. Alojas Ausekļa vidusskola 2. vieta novadu apvienības  matemātikas olimpiādē.
Herta Balode 8. Alojas Ausekļa vidusskola 1. vieta novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē;

2. vieta novadu apvienības latviešu valodas olimpiādē;

3. vieta novadu apvienības 8. klašu ģeogrāfijas olimpiādē;

Piedalījās Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē

Monta Milda Grīnberga 8. Alojas Ausekļa vidusskola 3. vieta novadu apvienības 8. klašu ģeogrāfijas olimpiādē;

3. vieta novadu apvienības latviešu valodas olimpiādē;

Piedalījās Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē

Aleksis Oskars Strauts 9. Staiceles vidusskola 3. vieta novadu apvienības 9. klašu vēstures olimpiādē; piedalījās valsts vēstures olimpiādē
Alise Tiltiņa 3. Staiceles vidusskola 1. vieta novadu apvienības vizuālās mākslas olimpiādē
Jānis Šeikins 8. Staiceles vidusskola 2. vieta novadu apvienības 8. klašu ģeogrāfijas olimpiādē;

Piedalījās Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē

Ieva Loreta Reide 8. Staiceles vidusskola 3.vieta novadu apvienības tekstila tehnoloģiju olimpiādē;

2.vieta novadu apvienības 8. klašu ģeogrāfijas olimpiādē;

Piedalījās Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē

Klāvs Īle 8. Staiceles vidusskola 2. vieta novadu apvienības 8.klašu angļu valodas olimpiādē;

2. vieta novadu apvienības 8. klašu ģeogrāfijas olimpiādē;

Piedalījās Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē