Aloja

Pie Staiceles bērniem viesojas literāte Maija Laukmane

Staiceles pilsētas bibliotēkā turpinās VKKF finansētais projekts “Rakstnieks raksta bērniem”.  Šoreiz bērniem bija dota iespēja tikties ar bibliotekāri, jauniešu teātra režisori, Talsu novada literātu apvienības vadītāju, rakstnieci un skanīgu bērnu dzejoļu autori Maiju Laukmani. Šoreiz, kā jau brīvdienu tuvumu jūtot, tikšanās notika Staiceles estrādē uz podestiem, brīvā un nepiespiestā gaisotnē. Bērni bija kā koris, bet rakstniece kā diriģents. Un diriģēja arī. Mācīja bērniem spēlēties ar valodu, rast vārdiem kopsaucēju – Katrai puķei savs kāposts – puķkāposts. Dzejniece lasīja savu dzejoli par labiem darbiem un kopīgi ar bērniem analizēja to. Lasot dzejoli par pankūkām lūdza aizvērt acis un iztēloties to, sajust pankūku garšu mutē. Ar bērniem mētāja vārdu pinpongus  māja – kāja, ola –  skola, tā parādot cik bagāta ir latviešu valoda. 

Atbildot uz bērnu jautājumiem tika noskaidrots, ka dzejoļus raksta kopš pamatskolas gadiem. Uz to viņu pamudinājusi latviešu valodas skolotāja, kura, saskatot izaugsmi, regulāri likusi to darīt. Apmierināja bērnu zinātkāri par dzejoļu tapšanas procesu. Noskaidroja, ka autorei ir 9 bērnu dzejoļu grāmatas un romāni jauniešiem, kuru pamatā ir skolas dzīve, intrigas, jūtas, saticība.

Rakstniece pastāstīja par savām jaunākajām grāmatām, kuras pašlaik vēl atrodas izdevniecībā – bērniem grāmatiņa “Kaķpēdiņa”, jauniešiem romāns  “Saturies, Sibilla!”

Staiceles pilsētas bibliotēka