Aloja

Tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu Alojā

Kārlis Vērdiņš dzeju publicē kopš 1997. gada. Izdevis vairākus dzejas krājumus, kā arī vairākas grāmatas ir atdzejojis un tulkojis no citām valodām. Kopš 2007. gada strādā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā.

Kārlis Vērdiņš studējis kultūras teoriju Latvijas Kultūras akadēmijā, ieguvis doktora grādu literatūrzinātnē Latvijas Universitātē. Kopš 2016. gada studē literatūrzinātni Vašingtonas Universitātē Sentluisā, ASV.

Tiekoties ar jauniešiem dzejnieks vispirms ieklausījās Keitas un Annijas izpildījumā sava dzejoļa “Come to Me” lasījumu gan latviešu, gan angļu valodā. Šis ir dzejolis, kas iekļuvis piecdesmit pēdējo gadu labāko mīlas dzejoļu sarakstā.

Tālāk raisījās saruna par dzīvi un studijām Sentluisā, par to, ka dzejas rakstīšanai nopietno studiju dēļ, īpaši  daudz laika neatliek. Taču kā teica pats dzejnieks – kvalitāte ir svarīgāka par kvantitāti.

Turpinājumā autors pievērsās savas dzejas  lasījumiem, ko darīja it kā vienkārši, bet tajā pat laikā ļaujot mums klātesošajiem uztvert tiešumu un ironijas līdzsvaru viņa dzejā. Autors lasīja savus konceptuālos dzejoļus, viens no šādiem dzejoļiem bija Kolekcija “Pastarīte”. Dzejoļa pamatā ir latviešu tautasdziesma, kas papildināta ar ikdienā mums visapkārt redzamām un lasāmām reklāmām. Dzejolis ar nosaukumu “Pievienot video”, vienā teikumā izklāsta Facebook “šēroto” kaķīšu un sunīšu video saturu.

Kārlis Vērdiņš ir autors dzejas krājumiem – “Ledlauži” (2001), “Biezpiens ar krējumu” (2004), “Es” (2008) un “Pieaugušie” (2015), kā arī dzejas krājumiem bērniem “Burtiņu zupa” (2007) un “Tētis” (2016).

Tikšanās noritēja Alojas pilsētas bibliotēkas un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta “Literārās sarunas ar jauniešiem Alojā” ietvaros.

 

Sarmīte Frīdenfelde

Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja

S.Frīdenfeldes foto ar K.Vērdiņa atļauju