Aloja

Alojas seniori nosvinējuši biedrības izveidošanas desmitgadi

Šajā pavasarī uz saviem darba gadiem atskatās vairākas biedrības Alojā. Viena no tām, biedrība “Alojas Seniori”, 18. maijā ar prieku aicināja draugus no Ozolmuižas, Staiceles un Mazsalacas uz savu desmitgadi.

Visu šo laiku darbojušies Raimonds Ģīmis, Laima Graumane, Skaidrīte Jenča, Līvija Buliņa, Ilga Možvillo, Marija Erdmane, Elmārs Muķielis, bet nevaram aizmirst arī Linardu Salnu, Sofiju Celmu, Ausmu Roļskiju, Jāni Bašenu, Nikolaju Ķirsi un mūsu vecbiedru Jāni Rolmani. Viņu uzņēmība, radošais gars bijis pamatā visam, ko esam paveikuši. Notikusi paaudžu maiņa, ik gadu uzņemti jauni biedri (kopā 61), vēlēta jauna valde – Marga Kalniņa, Anita Krūmiņa, Mārīte Martinsone, Anna Šternfelde.

Visos pasākumos Alojā un novadā esam piedalījušies – talkas, kapsētas sakopšana, iniciatīvas parka veidošana, Pļaušanas svētki, novada sporta pasākumi, starpnovadu svētki Mazsalacā un Salacgrīvā.

Esam rakstījuši projektu pieteikumus un septiņos no tiem esam ieguvuši trenažierus, velosipēdus, nūjas, datoru. Te arī radās bāze veselīgam dzīvesveidam “kustībā ir veselība”. Divreiz gadā notiek nūjošanas pasākumi, izmantojot Zaļo dzelzceļu. Velobraucēju grupa sāk sezonu 5. maijā un brauc katru otrdienu. Aktīvi darbojas dambretes, šaha un citu galda spēļu grupa, ko vada Elmārs Muķielis dienas centrā. Biedrība saimnieko telpā, kas atrodas dienas centrā. Tā pašu spēkiem ir izremontēta, iegādātas mēbeles. Reizi mēnesī senioru kopa sanāk uz dažādu maltīšu gatavošanu un degustāciju. Ik vasaru dodamies vairākās ekskursijās, pieredzes apmaiņas braucienos. Grūti nosaukt novadu, kurā neesam bijuši.

Jubilejas pasākumu kuplināja māsas Antra un Vēsma kopā ar komponistu Aleksandru Jasjukēviču, dejotājas no deju kopas “Tiramisū”. Par jauku muzikālo skanējumu gādāja Anita Ozola. Paldies visiem!

 

Sarmīte Plotniece

Gunas Krūmiņas foto

[Not a valid template]