Aloja

Izsludināta Biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā 6. kārta

alojaAlojas novada pašvaldība izsludina “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”. Konkursa mērķis: veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa uzsākšanai.

 

Konkursa pieteikumu iesniegšana Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 no 7. maija līdz 11. jūnijam.

 

Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, Alojas novadā vismaz 6 mēnešus dzīvesvietu deklarējis iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību.

 

Pretendents nevar būt iepriekš nodarbojies ar komercdarbību un īpašnieks jau esošam uzņēmumam.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties:

  • mājaslapās aloja.lv, www.sala.lv;
  • Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”;
  • Alojas pilsētas un pagasta pārvaldē;
  • Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē;
  • Brīvzemnieku pagasta pārvaldē;
  • Braslavas pagasta pārvaldē.

 

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas

 

Konkursa rīkotāja kontaktpersona Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel. 25749131, e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv