Aloja

Pašvaldības policija efektīvāk varēs veiks atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli

IMG_7556_maza

Lai nodrošinātu efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli novadā, aktīvi strādājot ar SIA ZAAO (ZAAO) izveidoto tiešsaistes sistēmu LAIPA, Alojas novada pašvaldība lietošanā saņēmusi divas planšetes, kuras savu pienākumu veikšanai izmantos pašvaldības policijas darbinieki.

Pagājušajā piektdienā planšeti saņēma Pašvaldības policijas vecākais inspektors Normunds Šults. Lietotāja pieeja būs arī policijas inspektoram Modrim Lilenblatam.

Ikdienā, atrodoties ārpus biroja telpām un apsekojot īpašumus, pašvaldības policijas darbiniekiem būs pieejama aktuālā informācija par pašvaldības administratīvajā teritorijā noslēgtajiem sadzīves atkritumu izvešanas līgumiem.

Atgādinām, ka spēkā ir Alojas novada pašvaldības saistošie noteikumi “Noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alojas novadā” , kas nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir pienākums slēgt līgumu par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kam līgums ar ZAAO nav noslēgts, tiek izteikts brīdinājums un aicinājums sakārtot līgumsaistības.

Gadījumā, ja līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pēc pašvaldības policijas atgādinājuma netiks noslēgts norādītajā termiņā, tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, piemērojot naudas sodu.

Atkritumu apsaimniekošanas līgumu iespējams noslēgt klātienē ZAAO birojā Valmierā, Rīgas ielā 32, kā arī, zvanot pa tālruni 64281250 vai sūtot pieteikumu uz e-pastu zaao@zaao.lv.

 

*Informācija sagatavota pēc SIA “ZAAO” sniegtās informācijas