Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 18. septembrī Ungurpilī

alojaUzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 18. septembrī plkst. 16:00, “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”

 

Darba kārtība:

  1. Alojas Ausekļa vidusskolas remontdarbi – Alojas novada domes Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš;
  2. Alojas novada uzņēmēju kopsapulce – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
  3. Alojas novada Uzņēmēju diena 2019/organizēt darba grupas tikšanos – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;
  4. Konkursa “Sirds skolotājs” noteikumu pārskatīšana – Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo;
  5. Alojas autoostas projekts – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica;
  6. Informācija par produktu un pakalpojumu portāla izveidi – Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Rācenis;
  7. Citi jautājumi:
  • Nākamās sēdes laiks un vieta.

 

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv