Aloja

Tartu notiks apmācību seminārs sociālajiem un radošajiem uzņēmējiem pārrobežu sadarbības un eksportspējas veicināšanai

ESTLAT_logoRīgas plānošanas reģions aicina sociālos un radošos uzņēmējus piedalīties apmācību seminārā par izaicinājumiem, iekarojot ārvalstu tirgus un veicinot uzņēmumu eksporstspēju. Seminārs notiks šī gada 10.oktobrī Tartu, Igaunijā izklaides un konferenču centrā „Athena Keskus“ un būs trešais seminārs četru apmācību pasākumu ciklā “TO BE THE CROSS-BORDER STARTER”.

 

Apmācību mērķis ir iniciēt jaunas sadarbības idejas starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, attīstīt kompetences pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai, kā arī iesaistīt pašvaldības kā potenciālos sadarbības partnerus biznesa ideju attīstībā. Apmācībās aicināti piedalīties esošu un jaundibinātu sociālo un radošo uzņēmumu pārstāvji, biznesa ideju īpašnieki,  kā arī pašvaldību speciālisti no Igaunijas un Latvijas, kas iesaistīti uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos. 

 

Apmācību seminārs Tartu būs veltīts jautājumiem, kas saistīti ar ekportu: ārvalstu mērķa tirgus definēšana, kontaktu veidošana ar potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs un prasmīga produkta vai pakalpojuma eksporta stratēģijas izstrāde. Semināra pirmajā daļā dalībnieki tiks aicināti piedalīties starptautiskā mārketinga teorētiķa un praktiķa Jakob Saks (Igaunija) vadītājās darba grupās, savukārt semināra otrā daļa būs veltīta uzņēmēju pieredzes stāstu izziņai saistībā ar izaicinājumiem un priekšnoteikumiem, lai apgūtu izvēlētos eksporta tirgus. Seminārā būs iespēja iepazīt tādu uzņēmumu kā „Ette Tete“ (LV), „Puupank“ (EST), „StenCilist“ (EST) atziņas par ārvalstu klientu atrašanu un to uzticības iekarošanu, lai veiksmīgi pārdotu savu piedāvājumu.

 

Īpaša būs apmācību semināra norises vieta „Athena Keskus“ – seminārs notiks vienā no greznākajām vēsturiskajām Tartu vecpilsētas ēkām, kur kopš pagājušā gadsimta 20tajiem gadiem darbojās kinoteātris, bet šobrīd izveidotas modernas un ērtas telpas dažādiem pasākumiem.   

 

Apmācību moduli veido četru apmācību semināru kopums, kas norisināsies no šī gada aprīļa līdz gada nogalei gan Latvijā, gan Igaunijā. Apmācību moduļa rezultātā plānots, ka dalībnieki būs izkopuši prasmes izmantot dizaina domāšanas principus biznesa ideju realizācijā, definēt sava produkta vai pakalpojuma mērķaudiroju un lietot digitālā mārketinga rīkus tās sasniegšanai, veidot saliedētu komandu biznesa vīzijas īstenošanai, attīstīt eksportspējīgu pakalpojumu vai produktu piedāvājumu un virzīt to tirgū sadarbībā ar kaimiņvalsts partneriem. Apmācību moduļa ceturtajā noslēguma seminārā, kas notiks Latvijā, izstrādātās biznesa idejas tiks prezentētas potenciālajiem investoriem, biznesa eņģeļiem un pašvaldību pārstāvjiem, kas tās izvērtēs un labākās trīs pārrobežu biznesa idejas tiks apbalvotas. 

 

Reģistrācija apmācībām līdz š.g. 5.oktobrim: https://ej.uz/jointTartusession3  

 

Apmācību semināra darba valoda: angļu valoda

Darba kārtība

 

Norises vieta: „Athena Keskus“, Tartu, Igaunija (dalībniekiem no Latvijas būs nodrošināts transports uz/no Tartu, izbraukšana no Rīgas plānota 7:30)

Dalība apmācību seminārā bez maksas; no  viena uzņēmuma aicināti piedalīties ne vairāk kā divi pārstāvji.

Ieskats iepriekšējos apmācību semināros, kā arī prezentācijas pieejams: http://rpr.gov.lv/ieviesana-socials-un-radoss/

Projekta aktivitātēm iespējams sekot arī tā Facebook lapā:  https://www.facebook.com/latestsocialandcreative/

 

Apmācības tiek rīkotas Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020 projekta “Pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšana sociālās un radošās industrijas nozarēs” (Social & Creative) ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2019.gada maijam, sadarbojoties Rīgas plānošanas reģionam (projekta vadošais partneris), Nodibinājumam “Jauno uzņēmēju centrs “Jobs&Society””, Tartu Univeritātei un Tartu Radošo industriju centram, sadarbībā ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs”.

 

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Kontakti papildus informācijai:

Laura Kindzule

Rīgas plānošanas reģiona projekta „Social & Creative“ vadītāja

Tālr.:   + 371 6 7559820, e-pasts: laura.kindzule@rpr.gov.lv

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, Latvija

www.rpr.gov.lv