Alojas administrācija

Izstāde ,,Rudens veltes” Ozolmuižas pamatskolā

Ozolmuižas pamatskolā skolēni  ar saviem darbiem piedalījās rudens ziedu, dārzeņu un dabas materiālu kompozīciju izstādē. Jaukas kompozīcijas izveidoja pirmklasnieks Markuss Groskaufmanis, devītklasnieces Kitija Berga un Agneta Annija Kārkliņa, 5./7.klase.

Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece Māra Meinarda