Alojas administrācija

Dzejas dienas Pociema “Rumbiņos”

Kā ik gadu Dzejas dienas pasākums bija Pociema ,,Rumbiņos”. To apmeklējām visa skola. Mūs priecēja Arnis Miltiņš un Laima Miltiņa ar skanīgām dziesmām, kurām varējām arī līdzi dziedāt. Dzeju lasīja Maija Laukmane. Pēc pasākuma varējām atkal izstaigāt Rumbiņu takas. Paldies Friča Bārdas muzeja vadītājai Valdai Irmejai  par jauko pasākumu !

Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece Māra Meinarda