Aloja

SALĀ speciālisti diskutēja par izglītības kvalitāti novadā

21. oktobrī Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” notika diskusija par izglītību novadā “Kas mēs esam un kurp ejam?”. 
Diskusijā piedalījās novada izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki, pedagogi, vecāki, Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, Limbažu novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Sigita Upmale, LIZDA Limbažu starpnovadu arodorganizācijas vadītāja Edīte Kaimiņa.
Diskusiju vadīja Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa.

Sarunas laikā runāja par vidusskolu novadā, kam jāsadzīvo starp kvalitātes un kvantitātes dzirnakmeņiem, par sadarbību kompetenču izglītības satura īstenošanas procesa plānošanā, kas ir kā izaicinājums pedagogiem un administrācijai. Sprieda par atbalsta personāla resursu un pirmsskolu kā vienotu komandu vai konkurentiem novadā.

 

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko