Aloja

KP, KNAB un IUB aicina iepirkumu organizatorus un pretendentus uz semināru Valmierā

Bez nosaukumaKonkurences padome (KP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) ceturtdien, 18. oktobrī, plkst. 10.00 Valmieras Kultūras centrā aicina iepirkumu organizatorus (valsts un pašvaldību, to kapitālsabiedrību pārstāvjus) un pretendentus piedalīties izglītojošā semināru ciklā “Par godīgu uzņēmējdarbību”. Šis būs vienīgais cikla ietvaros rīkotais seminārs Vidzemē.

 

KP ikdienas praksē ir novērojusi, ka publisko iepirkumu jomā ir paaugstināts konkurences kropļojumu risks. Lai preventīvi uzlabotu iepirkumu vidi, KP, KNAB un IUB ir vienojušās par kopīgu semināru ciklu, kurā paplašina iepirkumu organizatoru un pretendentu zināšanas. Semināros īpaša uzmanība pievērsta biežākajām problemātikām, gatavojot konkursu nolikumus, piedaloties iepirkumu procedūrās un pēcāk vērtējot pretendentu pieteikumus.

 

IUB iepazīstinās ar godīgas konkurences aspektiem publisko iepirkumu procedūrās – kā konkursā neiekļaut konkurenci ierobežojošas prasības, lai saņemtu pēc iespējas plašāku piedāvājumu skaitu un tādējādi nodrošinātu efektīvāku līdzekļu izlietošanu, un kā godprātīgi izvērtēt iesniegtos piedāvājumus.

 

Savukārt KP informēs, kā nepieļaut neatļautas uzņēmēju vienošanās jeb karteļu vienošanās publiskajos iepirkumos, kas ir biežāk atklātais un vienlīdz arī smagākais konkurences tiesību pārkāpums, kādi soda mēri var tikt piemēroti par konkurences kropļojumiem. Tāpat KP izglītos par to, kā iepirkumu rīkotājiem atpazīt iespējamās karteļu pazīmes, jo tieši šīs personas var pirmās saskatīt iespējamas sakritības pretendentu piedāvājumos.

 

KNAB stāstīs, kā rodas korupcijas riski publisko iepirkumu procedūrās, kā tos novērst un kāda ir krimināltiesiskā atbildība par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem. Uzņēmējiem tiks sniegti praktiski ieteikumi, kā rīkoties situācijā, ja amatpersona pieprasa vai izspiež kukuli.

 

Semināra norises laiks un vieta: ceturtdien, 18. oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 14.40

Valmieras Kultūras centrā (Rīgas ielā 10, Valmierā).

 

Seminārs ir bezmaksas, iepriekš piesakoties elektroniski – https://goo.gl/eZgbD5.

 

Papildu informācijai:

Zane Gorškova

Konkurences padomes

Komunikācijas speciāliste

Tālr.: 67365216

E-pasts: zane.gorskova@kp.gov.lv