Alojas administrācija

Tēvu dienas svinības PII “Auseklītis” grupā “Bitītes”

10. septembrī Alojas pilsētas PII „Auseklītis” grupas „Bitītes” bērni kopā ar saviem tētiem svinēja Tēvu dienu. Bērni un tēvi kopīgās stafetēs pārliecinājās viens par otra izturību.Tēvi pierādīja bērniem, ka ir viņu atbalsts un stiprais plecs, turpretim bērni ar sajūsmu demonstrēja, ka ir patstāvīgi un spēj būt spēcīgs atbalsts tēviem komandas uzdevumos.

 

Pasākumu noslēdza kopīga atmiņas radīšana, uzticības pilnā atmosfērā: kopīgi darbojoties pagatavoja dāvanu viens otram. Tomēr patiess ieguvums ir, bija un būs kopā pavadītais laiks. Par stiprām ģimenēm, stiprā Latvijā ne tikai simtgadē.

 

Pirmsskolas izglītības skolotāja L. Birzgale