Aloja

Noslēgusies Salacas zivju migrācijas ceļu tīrīšana pie Staiceles papīrfabrikas aizsprosta

Septembrī tika īstenots no Zemkopības ministrijas Valsts Zivju fonda atbalstītais Alojas novada domes projekts “Zivju migrācijas ceļu tīrīšana – sanesumu likvidēšana pie Staiceles papīrfabrikas aizsprosta Salacas upē Alojas novadā” .  Projekts tika realizēts sadarbībā ar Staiceles makšķernieku biedrību “Ūdensroze”.

Projekta ietvaros notikusi zivju migrācijas ceļu sakārtošana – sanesumu iztīrīšana pirms un pēc Staiceles papīrfabrikas aizsprosta 900 m² platībā , antropogēnā piesārņojuma izvākšana, krastu attīrīšana no nokaltušajiem, slimajiem un bebru aizgrauztajiem kokiem.

Realizējot projektu, ir nodrošināti Salacas upes ceļotājzivju (lašu, taimiņu, upes nēģu un vimbu) migrācijas ceļi starp barošanās vietām jūrā un nārsta vietām saldūdeņos.

Projekta kopējās izmaksas ir 7050 EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums – 6345 EUR, Alojas novada domes finansējums – 705 EUR.

 

Sagatavojusi Jana Mošura, Alojas novada domes projektu vadītāja