Alojas administrācija

Valsts Kultūrkapitālā fonds ir atbalstījis SMMS iesniegto projektu “Staiceles Mūzikas un mākslas skolas datorklases uzlabošana ar mūsdienu IT tehnoloģijām”

SMMS1

Darbs ar datoru, vektorgrafikas un rastrgrafikas programmās ir regulārs. Audzēkņi apgūst digitālos medijus un realizē savas radošās idejas, izmantojot datorgrafikas programmas CorelDraw un Photoshop. Dators tiek izmantots kompozīcijas, mākslas valodas pamatos, animāciju filmu veidošanā, gleznošanā u.c. Mācību procesos notiek regulāra mijiedarbība starp mācību stundām, kurā viens no galvenajiem rīkiem ir dators.

Projektā piedalījāmies, jo vēlējāmies modernizēt  datorklasi ar jaunām IT tehnoloģijām, nomainot savu laiku nokalpojušo datortehniku pret jaunu.  

Jaunais mācību gads tikai nesen kā sācis, taču jau ir sajūtamas izmaiņas darbā ar jauno datoru. Galvenokārt tas tiek izmantots konkursu darbu veikšanai, jo ir  spējīgs sagatavotos failus apstrādāt optimālā ātrumā, tādejādi netraucējot skolēna radošo procesu. Šobrīd jaunais dators ir ļoti liels palīgs 2018./2019.māc.g. Vizuāli plastiskās mākslas valsts konkursa uzdevumu veikšanai. Protams, daudz lielāks ieguvums būtu tad, ja visi audzēkņi vienlaicīgi varētu strādāt ar vienlīdz jaudīgu datortehniku, jo šobrīd datoru izmanto pēc prioritātēm un vajadzībām.  Kaut arī ar VKKF piešķirto finansējumu esam iegādājušies tikai vienu datora komplektu, esam ļoti priecīgi par šādām pozitīvām izmaiņām, kas turpmāk uzlabos mūsu mācību procesu.

Paldies Valsts kultūrkapitāla fondam par finansējuma piešķiršanu!

 

Staiceles MMS administrācijas informācija