Alojas administrācija

Novada teritorijā turpinās grants ceļu pārbūves darbi

6. novembrī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda kopā ar Attīstības nodaļas vadītāju Mārīti Petruševicu, pagastu pārvaldniekiem un speciālistiem devās novērtēt nule pabeigto Ķirķu grants ceļa posmu Braslavas pagastā. Tāpat apskatīja kā rit darbi Alojas pagasta ceļu posmā Lindes-Kupčiņas.

Apsekošanā piedalījās būvdarbu veicējs SIA “Limbažu ceļi” un būvuzraugs no SIA “1PAC”.

Alojas novada dome īsteno projektu “Alojas novada grants ceļu pārbūve” (ID.Nr.18-09-A00702-000060) Eiropas Savienības atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (2015.gada 18.augusta MK noteikumi Nr.475).

Kopumā Alojas novadā līdz 2019. gada 1.decembrim par ES fonda līdzekļiem plānots pārbūvēt 9 ceļa posmus Alojas, Braslavas un Staiceles pagasta teritorijās.

 

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko

V.Bārdas foto