Aloja

Siguldā notiks projekta „Social&Creative“ apmācību moduļa noslēguma seminārs veltīts investīciju piesaistes tēmai

ESTLAT_logoRīgas plānošanas reģiona pašvaldībās strādājošie sociālie un radošos uzņēmēji aicināti piedalīties projekta apmācību moduļa noslēguma seminārā, kas notiks šī gada 29.novembrī Siguldā jaunatklātajā kultūras centrā „Siguldas devons“.

Četru apmācību moduļa mērķis ir iniciēt jaunas sadarbības idejas starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, attīstīt kompetences pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai, kā arī iesaistīt pašvaldības kā potenciālos sadarbības partnerus biznesa ideju attīstībā. Apmācībās aicināti piedalīties esošu un jaundibinātu sociālo un radošo uzņēmumu pārstāvji, biznesa ideju īpašnieki,  kā arī pašvaldību speciālisti no Igaunijas un Latvijas, kas iesaistīti uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos.

Trīs iepriekšējos apmācību semināros dalībniekiem bija iespēja gan lekciju, gan darba grupu ietvaros apgūt dizaina domāšanas principus produkta vai pakalpojuma attīstībā, digitālā mārketinga pamatprincipus, virzot savu lolojumu tirgū, intelektuālā īpašuma aizsardzības mehānismus, efektīvas komandas veidošanas prasmes, kā arī uzzināt par izaicinājumiem, ar ko jaunam uzņēmējam jāsastopas, ja vēlas uzsākt eksporta virzienu. Papildus teorijai apmācību semināru dalībnieki varēja iepazīt praktiskus pieredzes stāstus un atziņas, ko atklāja jau veiksmīgi strādājoši sociālie un radošie uzņēmēji no Latvijas un Igaunijas. 

Ceturtā, noslēdzošā apmācību semināra galvenā tēma būs saistīta ar investīciju piesaistes jautājumiem biznesa idejas izaugsmei. Dalībniekiem būs iespēja gan papildināt savas zināšanas par virzieniem atbalsta finanšu avotu meklēšanā, gan prezentēt pārrobežu sadarbības biznesa idejas potenciālajiem investoriem, biznesa eņģeļiem un pašvaldību pārstāvjiem, kas tās izvērtēs, apbalvojot trīs labākās Latvijas un Igaunijas jauno sociālo un radošo uzņēmēju kopīgi radītās idejas. Semināra noslēgumā interesentiem būs iespēja uzzināt detalizētu un izvērstu informāciju par šobrīd aktuālajiem atbalsta pasākumiem tieši uzņēmējiem Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.   

 

Reģistrācija apmācībām līdz š.g. 26.novembrim: https://ej.uz/estlatdevons

Apmācību semināra darba valoda: angļu valoda

Norises vieta: kultūras centrs “Siguldas devons”, Pils iela 10, Sigulda

 

Dalība apmācību seminārā bez maksas; no  viena uzņēmuma aicināti piedalīties ne vairāk kā divi pārstāvji.

Ieskats iepriekšējos apmācību semināros, kā arī prezentācijas pieejams: http://rpr.gov.lv/ieviesana-socials-un-radoss/

Projekta aktivitātēm iespējams sekot arī tā Facebook lapā:  https://www.facebook.com/latestsocialandcreative/

 

SEMINĀRA PROGRAMMA

 

Apmācības tiek rīkotas Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020 projekta “Pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšana sociālās un radošās industrijas nozarēs” (Social & Creative) ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2019.gada maijam, sadarbojoties Rīgas plānošanas reģionam (projekta vadošais partneris), Nodibinājumam “Jauno uzņēmēju centrs “Jobs&Society””, Tartu Univeritātei un Tartu Radošo industriju centram, sadarbībā ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs”.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 

Kontakti papildus informācijai:

Laura Kindzule

Rīgas plānošanas reģiona projekta „Social & Creative“ vadītāja

Tālr.:   + 371 6 7559820, e-pasts: laura.kindzule@rpr.gov.lv

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, Latvija

www.rpr.gov.lv