Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 15. novembrī Ungurpilī

alojaUzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 15. novembrī plkst. 16:00, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”

Darba kārtība:

  1. Informācija par Vidzemes karatē klubu/Alojas novada jauniešu sasniegumi – Biedrības “Vidzemes karatē kluba” pārstāvis Kaspars Riekstiņš;
  2. Alojas novada domes 2019. gada budžeta plāni, prioritātes – Alojas novada domes Izpilddirektors Ivars Ķiksis;
  3. Alojas novada Uzņēmēju dienas nomināciju apspriešana – Alojas novads uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājas vietnieks Andrejs Lācis;
  4. Alojas novada pašvaldības uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļu sēžu apmeklējums – Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo;
  5. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;
  6. Konkursa “Sirds skolotājs” ieteikumu, kritēriju pārskatīšana – Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo;
  7. Citi jautājumi:
  • Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv