Aloja

Alojas novada dome iestāsies par ģimenes ārsta prakses saglabāšanu Staicelē

Alojas novada dome saņēmusi Nacionālā veselības dienesta informāciju par to, ka ar 2019. gada 1. janvāri Staicelē, Kalēju ielā 8-8, sakarā ar aiziešanu pensijā primārās veselības aprūpes pakalpojumus pārtrauc sniegt ģimenes ārste Maija Rācene.

 

Lai risinātu radušos situāciju, Alojas novada dome veikusi sarunas ar M.Rāceni par iespēju turpināt darbu. Tāpat ir panākta vienošanās ar prakses vietas īpašnieku, ka telpas iznomās arī citam ģimenes ārstam, kas turpinās darbu ar pacientiem Staicelē. Pašvaldība apzinājusi un izvērtējusi citas tai piederošās telpas, kuras varētu piedāvāt ģimenes ārsta prakses izveidei. Pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki arī iesaistījušies jauna ģimenes ārsta meklēšanā, vienlaikus tiek uzrunāti jau novadā esošie ģimenes ārsti, lai iedzīvotājiem nodrošinātu šī pakalpojuma pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai – Staicelē. Tāpat veiktas sarunas ar Nacionālā veselības dienesta vadību par brīvās prakses vietas izsludināšanu savā tīmekļa vietnē. Alojas novada pašvaldība arī izvērtējusi visus resursus un iespējas, ko varētu piedāvāt jaunajam speciālistam.

 

Pašvaldības vadība uzskata, ka ģimenes ārsta prakses vieta Staicelē ir jāsaglabā, lai nodrošinātu primārās veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību tiem 899 iedzīvotājiem, tostarp 120 bērniem, kuri reģistrēti M.Rācenes ģimenes ārsta praksē.

Par turpmāko situācijas risinājumu iedzīvotāji tiks informēti.

 

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko