Alojas administrācija

Notiks Alojas novada uzņēmēju kopsapulce

sala&aloja

2018. gada 7. decembrī plkst. 10.00 uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”, Liepu ielā 3, Ungurpilī notiks Alojas novada uzņēmēju kopsapulce. Kopsapulci apmeklēt ir aicināti visi Alojas novada uzņēmēji.

 

DARBA KĀRTĪBA

10.00-10.15 Reģistrācija
10.15-10.25 Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas uzruna
10.25-11.10 Alojas novada pašvaldības teritorijā esošo uzņēmumu produktu un pakalpojumu portāla izveide

SIA “anaZana” pārstāvis

11.10-11.20 Jautājumi un diskusija
11.20-12.05 Sociālā uzņēmējdarbība

Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”

12.05-12.15 Jautājumi un diskusija
12.15-12.45 Kafijas pauze
12.45-13.40 Salaspils uzņēmēju biedrības (SUB) darbības pieredze

Miks Balodis

Salaspils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs

13.40-13.50 Jautājumi un diskusija
13.50-14.05 Atskaite par Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu

Inga Možvillo

Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

 

Kontaktinformācija reģistrācijai: Sabīne Stūre Alojas novada domes komercdarbības speciāliste

tālr. 25749131 vai rakstot e-pasts: sabine.sture@aloja.lv