Alojas administrācija

Turpinām atbalstīt mūsu novadu talantīgos bērnus un jauniešus!

7. decembrī  plkst 11 Puikules muižā jau trešo reizi notiks, Limbažu fonda organizētās un tik daudzu atsaucīgu siržu atbalstītās, Lūgšanu brokastis. Jau esam palīdzējuši  5 talantīgu un uzcītīgu bērnu un jauniešu talantu attīstībai.

 

Elīna Gudone no Krimuldas novada ar iegādāto vijoli aktīvi muzicē un ir iestājusies A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā,  ar jauno instrumentu  čella  spēles prasmes attīsta un muzicē Krimuldas un Limbažu simfoniskajā orķestrī  Madara Babre no Krimuldas. Neizmērojams bija umurdzietes  Elīzas Ločmeles prieks par savu trompeti, jo gan Elīza, gan viņas skolotāji Limbažu mūzikas un mākslas skolā  zināja, ka Elīzas vecāki  nekad nevarēs atļauties viņai nopirkt mūzikas instrumentu, pat ne tad, ja saziedota nebūtu visa vajadzīgā summa. Taču  mums  tas izdevās!

 

Patiess prieks par mūsu visu atbalstu jau tagad Latvijā un aiz tās robežām zināmajam Ruslanam Andrejevam no Staiceles mūzikas un mākslas skolas, gan, saziedojot viņam tik ļoti nepieciešamajām klavierēm, gan atbalstot  arī viņa braucienus uz starptautiskajiem pianistu konkursiem. Tika piepildīts arī neparasti stiprās, uzņēmīgās meitenes no Liepupes Elīnas Ozolas sapnis. Ar visu mūsu, arī Salacgrīvas novada domes atbalstu,  Elīna tika pie vislabākā  trīsriteņa, ar kuru ik dienas var veikt nepieciešamos treniņus, un tagad apmeklēt vidusskolu, Salacgrīvas mūzikas skolu, kā arī patstāvīgi nokļūt uz kora Pernigele mēģinājumiem.

 

Šogad mūsu stāsts ir par  Mariju Alisi Jenču, kura  ir talantīga, radoša un uzcītīga jauna koklētāja. “Daudz jaunu meiteņu mācās kokli, bet ir tikai dažas, kuras šo instrumentu ir tik ļoti iemīļojušas, tik ļoti savu dzīvi ar to saistījušas, tik dziļi mūzikas pasaulē iegājušas, ka gribas teikt – “jā, tā ir īsta koklētāja!”, – tā Mariju raksturo viņas skolotāja Alojas mūzikas un mākslas skolā. Tieši pirms gada Marija mūs priecēja ar savu spēli Lūgšanu brokastu pasākumā, taču pēc nedēļas notika nelaime, nodega Jenču ģimenes māja. Izglābties paspēja visi cilvēki, taču māja nodega tik ātri, ka nebija iespējams izglābt praktiski neko no iedzīves – ar vienu izņēmumu – pirmais un vienīgais, ko ģimene steidzās glābt no uguns, bija mūzikas instrumenti – no mājas paspēja iznest Marijas kokli. Marija nāk no gaišas, stipras un kuplas latviešu ģimenes. No ģimenes, kur katrs ir radis darīt savu darbu, cik labi vien iespējams, nesūdzēties un palīdzēt citiem. Marijas vecāki ņem dalību arī Alojas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrībā un ar regulāriem ziedojumiem ir atbalstījuši Mūzikas skolas darbību. Marijas koklīte ir krietni novecojusi (tā saucamā fabrikas tipa kokle) un nespēj gana kvalitatīvi piepildīt Marijas muzikālās izpausmes. Lai jaunā koklētāja varētu turpināt attīstīt savas prasmes un pieskandināt ar kokles skaņām plašākus apvāršņus, viņai ir patiesi vajadzīgs jauns instruments, kuram šobrīd ģimenei nekādi nepietiek līdzekļu, jo viss tiek novirzīts, lai attaptos pēc ugunsnelaimes.

Skolotāja Ieva Veide stāsta: “Marija Alise Jenča ir talantīga, radoša un uzcītīga jauna koklētāja. Es,  Marijas kokles skolotāja, varu apliecināt, ka Mariju redzu kā īstenu un perspektīvu koklētāju. Marija  vienmēr izpilda uzdoto, bieži arī izdarot vairāk. Arī vasarās un brīvlaikos Marija labprāt spēlē, pati ir atradusi jaunu repertuāru un patstāvīgi to apguvusi. Šobrīd Marija apgūst kokles spēli Alojas Mūzikas un mākslas skolas 7. klasē, mācoties ar ļoti labām un teicamām sekmēm.

Mūzikas skolā izceļas ar aktivitāti dažādās jomās – paralēli apgūst saksofona spēli, dzied korī (nereti kora priekšnesumos Marija dzied solo, kā nupat notikušajā jaunrades dziesmu konkursā “Kas mēs bijām, būsim, esam” Alojā, kur Marija atklāja koncertu ar tautasdziesmu, kuru pati dziedāja un pavadīja uz kokles). Jaunā koklētāja labprāt un regulāri iesaistās skolas, pašvaldības un valsts mēroga muzikālos notikumos, uzstājoties gan kā soliste, gan arī trīs dažādu kolektīvu sastāvos. 2018. gada vasarā devusies koncertceļojumā uz Poliju, tautas mūzikas kapelas “Ziemeļmala” sastāvā.

2018.gada vasara bijusi muzikāli bagāta arī ar dalību Dziesmu svētkos. Marija paspējusi ne vien spēlēt kokļu koncertuzvedumā “Koklē brālīt, koklē māsiņ”, bet arī dziedājusi noslēguma koncertā Mežaparka Estrādē.

2018.gada sākums bija zīmīgs ar dalību koklētāju konkursā Saulkrastos “Koklē, vēju vanadziņ”, kur Marija sagatavoja solo programmu ar savu tautasdziesmas apdari.

2016.gadā iegūta 1. vieta Valsts konkursā koklētājiem Vidzemes reģionā. Arī ārpus Latvijas Marija savu kokli ir spēlējusi Igaunijā, Somijā un pat Kanādas latviešu Dziesmu svētkos.

 

Saliedēsimies un atbalstīsim talantīgo meiteni Mariju Alisi Jenču, kuras nākotnes plāni ir saistīt dzīvi ar mūziku. Tiksimies 7. decembrī plkst.11 Puikules muižā Puikules radošo, aktīvo meiteņu šim mērķim veidotajā pasākumā, Lūgšanu brokastīs, kurās ar savu priekšnesumu mūs apsolījis iepriecināt arī Miervaldis Jenčs! Mums visiem kopīgi tas izdosies!

 

Rekvizīti ziedojuma talantīgo jauniešu atbalstam:

Nodibinājums Limbažu fonds,

reģ. Nr.40008148275 A/S “SEB banka “

Konts: LV 94UNLA0050019626721