Alojas administrācija

Aicina darbā Alojas novada sporta skolas direktori/-u

Alojas novada dome, reģ. Nr.90000060032, izsludina konkursu uz vakanto

Alojas novada sporta skolas direktora amatu (uz noteiktu laiku, bruto alga 950 EUR/mēnesī).


Prasības pretendentiem:

·        uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

·        izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

·        valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

·        vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai vadības darbā sporta jomā; 

·        vispārēja orientēšanās likumdošanas jautājumos, tai skaitā, kas saistīti ar sporta jomu;

·        prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;

·        zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un administrācijas jautājumos;

·        B kategorijas autovadītāja apliecība.

Dokumentus – pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), izglītības iestādes attīstības vīziju,apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu- iesniegt līdz 2019.gada 8.janvārim (ieskaitot), sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi ar norādi “Pieteikums vakancei Alojas novada sporta skolas direktora amats” Alojas novada domē,  Jūras ielā 13, Alojā. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu,informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti,lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Datu pārzinis ir Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja,Alojas novads.