Aloja

Jauniešu klubs “E.M.-K.A” popularizēja Vidzemes kultūras un kulināro mantojumu

No maija līdz decembrim Jauniešu interešu klubs E.M.-K.A. realizēja interesantu projektu “Vakar viņi, šodien ES, rīt MĒS”, kur atbalstu guva Latvijas Valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2018. gada projektu konkursā.

Projekta nosaukums sasaucas ar mērķi, ka vakar – tie bija mūsu senči, vecvecāki, šodien tie esam mēs, bet rīt tie būs mūsu bērni, kuri stiprinās vidzemnieku identitāti, leposies ar to, kuri pārmantos, saglabās un popularizēs tālāk mūsu Vidzemes kultūras un kulināro mantojumu. Tas, kas šodien pierasts un ikdienišķs, rīt jau būs mantojums ar vērtību. Mācījāmies saskatīt, lepoties, un popularizēt mūsu Vidzemes vērtības- cilvēkus, atmiņas, pieredzi, kultūru, receptes.

Četros tematiskos ciklos caur mūziku, dzeju, kulināro mantojumu un līdzcilvēku atmiņu stāstiem izdzīvojām gadsimtu Vidzemē. Latvijas dibināšanas laiku Vidzemē izdzīvojām, cepot un vārot gardus ēdienus muižas ķēķī- pankūkas un ķirbju zapti , par pamatu tika ņemtas receptes un padomi no Melānijas Mellinas 1904. gada izdotās “Lauksaimnieču pavārgrāmatas”. Šīs autores dzimta ir dzīvojusi Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas muižā. Pētījām tā laika arhīvus un apkopojām bildes un atmiņu stāstījumus par to laiku. Muižas pagrabos iekārtojām izstādi ar seno laiku liecībām.Par kulinārā mantojuma popularizēšanu pagastā rūpējas Ramona Jirgena.

Otrais cikla pasākums “Padomju gadu mantojums Vidzemē” Ziedītes Jirgensones un Vivitas Vītiņas vadībā Brīvzemnieku pagasta Sabiedriskajā centrā tika celtas mūsu vecmāmiņu padomju laika recepšu klades brīnumi, pasākuma apmeklētāji tika cienāti ar gardu zupu “soļanka”, kas populāra bija arī padomju gados un citiem kārumiem. Puikules muižā tika ierīkotas vairākas tā laika ekspozīcijas. Pasākuma dalībnieki varēja iepazīties padomju laika vēstures liecībām tieši Brīvzemnieku pagastā, kuras apkopoja Arvīds Bērziņš. Bija iespēja dalīties atmiņās par nozīmīgākajiem notikumiem kolhozu laikā.

Pasākuma ciklā “Atmoda. MUMS ir Brīva Latvija” intervējām atmodas laika jauniešus un jauniešus, kas dzimuši šajā laikā, lai noskaidrotu, ko viņiem nozīmē Vidzemes kultūras mantojums, kas svarīgākais palicis atmiņā. Puikules muižā kulinārijas meistardarbnīcā noskaidrojām, ka robežas tika atvērtas arī pavārmākslas jomā: kuskuss ar dārzeņiem, tiramisu, groziņi ar zefīru. Pie siltas tējas patriotiskās Latvijas dziesmas muižas zālē izdziedāja  mūziķi no projekta “5 Jāņi” no Aizkraukles.

Projekta kulminācijas pasākums notika Latvijas valsts simtgades svētku noskaņās. Izmantojot Kaucmindiešu padomus, gatavojoties svētkiem , Ziedītes Jirgensones vadībā,  cepām pīrāgus un lielo svētku torti. Svētkos izdziedājām latviešu tuvās un mīļas dziesmas, klausījāmies skaistākās dzejas rindas par mūsu tēvzemi.

Projekta laikā radošajās darbnīcās tika gatavoti dažādi dažādiem laika posmiem raksturīgi gaismas objekti. Objektu izgatavošanā piedalījās dažādu paaudžu pārstāvji- no bērna līdz sirmgalvim.

Projekta vadītājs Rūdolfs Pelēkais