Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks 8. janvārī Ungurpilī

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 8. janvārī plkst. 16:00, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”

Darba kārtība:

  1. Alojas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas;
  2. Ziedošanas kārtība Alojas novadā- Alojas novada konsultatīvās padomes loceklis Alvis Bondars;
  3. Alojas novada Uzņēmēju dienas nomināciju apspriešana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  4. Preču un pakalpojumu portāla AnaZana nodomu protokola un līguma labojumu apspriešana- Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  5. Informācija par https://www.latvijaradits.lv/ – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  6. Semināru un lekciju tēmas 2019.gadā – Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre;
  7. Izmaiņām lauksaimniecības zemju iznomāšanas kārtībā- Alojas novada domes nekustamo īpašumu speciāliste Gunita Meļķe-Kažoka;
  8. Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikuma iespējamās izmaiņas- z/s “Sunīši” īpašnieks Normunds Minalto
  9. Citi jautājumi:
  10. Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv