Aloja

Uzsākta vērienīga Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūve

4. janvārī uzsākta Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūve. Darbus saskaņā ar noslēgto līgumu veic pilnsabiedrība “SAN-NAMI”, būvuzraudzība uzticēta pilnsabiedrībai “LATME Company, Business City”, bet autoruzraudzība- SIA “KROKS –R”.

Patlaban jau ēkas 1. stāvā veikta grīdas demontāža, tāpat juridiski sakārtota dokumentācija ar darbu veicējiem un Būvvaldi, lai darbi varētu ritēt veiksmīgi.

Pēc pārbūves izglītības iestāde piedzīvos pamatīgas pārmaiņas. Pilnībā tiks nomainīta apkures sistēma, kanalizācijas un ūdensvadu iekšējie tīkli, tāpat elektroinstalācija, tostarp uzstādīs LED apgaismojumu. Vides pieejamības nodrošināšanai skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, skolā uzstādīs liftu. Pilnībā nomainīs 1. stāva grīdas segumu, tostarp ieklās siltumizolāciju un hidroizolāciju, stiprinās 2.stāva grīdas ar sijām, siltinās bēniņus, mainīs iekšdurvis, mainīs visu iekšējo apdari, tajā skaitā sienas un griestus. Būtisks jaunums būs modernizētās dabaszinību, fizikas un datorzinību klases un moderna bibliotēka ar lasītavu. Tāpat uzstādīs videonovērošanas kameras, ierīkos ugunsgrēka atklāšanas sistēmu.

Pārmaiņas piedzīvos arī skolas apkārtne. Tiks paplašināta iebraukšana skolas teritorijā, no jauna ierīkos auto stāvlaukumu, velosipēdu novietni, tāpat uzstādīs parka soliņus un atkritumu urnas.

Uzsāktos izglītības iestādes pārbūves darbus plānots pabeigt septiņu mēnešu laikā. Skolas pārbūve un apkārtnes labiekārtošana pašvaldībai izmaksās 1 177 777 euro (bez PVN). Šajā summā gan neietilpst autoruzraudzība un būvuzraudzība.  

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko

J.Brunzeta foto