Alojas administrācija

SALĀ norisinājās Biznesa izmēģinājumu laboratorijas informatīvais pasākums

10. janvārī Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA” notika Biznesa izmēģinājumu laboratorijas informatīvais pasākums, kuru vadīja Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre un Vidzemes augstskolas pārstāvji- sabiedrības zinātņu projektu vadītāja Madara Narņicka un Vidzemes augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centra direktors, asociētais profesors Kaspars Osis.

Pasākuma laikā Vidzemes augstskolas pārstāvji pastāstīja par Vidzemes augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centru, tā darbības virzieniem un Biznesa izmēģinājumu laboratoriju. Biznesa izmēģinājumu laboratorijā var iesaistīties ikviens Alojas novada iedzīvotājs, kuram ir vēlme uzsākt savu uzņēmējdarbību. Pasākums ilgs divus mēnešus- no februāra līdz martam. Biznesa izmēģinājuma laboratorijas ietvaros notiks apmācības par 5 dažādām tēmām, tiks izveidotas komandas kurām būs kopīga biznesa ideja un komandām tiks piesaistīts mentors, kurš palīdzēs komandai attīstīt biznesa ideju un izstrādāt biznesa modeli “Kanva”.

Turpinot informatīvo pasākumu Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre deva ceļa karti biznesa uzsākšanai, stāstot kā no biznesa idejas nonākt līdz uzņēmuma izveidošanai.

Interesentu reģistrēšanās Biznesa izmēģinājumu laboratorijai joprojām turpinās līdz 30. janvārim.

Kontaktinformācija reģistrācijai: Alojas novada domes komercdarbības speciāliste Sabīne Stūre tālr. 25749131 vai rakstot e-pasts: sabine.sture@aloja.lv

Sabīnes Stūres teksts un foto