Aloja

Alojas novada iedzīvotājiem sākas slēpošanas nodarbības trenera vadībā

Kā jau zināms, Alojas novadā tiek realizēts projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”. Janvārī un februārī ir plānotas bezmaksas slēpošanas nodarbības trenera vadībā. Nodarbību laikā interesenti no Alojas novada iegūs teorētiskās zināšanas distanču slēpošanas apguvē un praktiskās  nodarbībā varēs pilnveidot savas prasmes tuvākos vai tālākos pārgājienos. 

Projekta ietvaros ir iegādāts slēpošanas inventārs – 40 distanču slēpju komplekti dažādu augumu (vecumu) grupām, sākot no sākumskolas līdz pieaugušo izmēriem. Mācību laikā slēpes izmanto skolēni, bet pēc mācībām un brīvdienās (slēpošanas nodarbībās) slēpes varēs izmantot arī pārējie  novada iedzīvotāji.

Nodarbību grafiks

Sakarā ar sniega segas biezumu, nodarbību laiku nav iespējams precīzi plānot, tāpēc obligāta iepriekšēja pieteikšanās pie slēpošanas trenera Jura Krastiņa. T. 26440099. Tāpat ar viņu lūgums sazināties, ja nodarbībām ir nepieciešamas slēpes.

Kontaktinformācija:

Jana Mošura, Alojas novada domes projektu vadītāja (tālr. 26153725, e-pasts: jana.mosura@aloja.lv). Juris Krastiņš Alojas novada veselības projekta slēpošanas treneris tālr. T. 26440099. Pasākumu laikā notiks dalībnieku reģistrēšana un anketēšana, tāpat nodarbības var tikt fotografētas.

Nodarbības var apmeklēt ikviens novada iedzīvotājs, taču lielas intereses gadījumā priekšroka dalībai tajās tiks dota projekta mērķa grupai – iedzīvotājiem, kuri dzīvo novada pagastu teritorijās, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī dalībniekiem, kuri ieriekšējā sezonā fizioterapijas nodarbības nav apmeklējuši.

Nodarbības tiek organizētas Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028.

Projekta attiecināmās izmaksas – 63 049,00 EUR, no tām:

  • ESF finansējums 85% – 53 591,65 EUR,
  • Valsts budžeta finansējums 15% – 9457,35 EUR.