Aloja

VARAM ministrs Pūce pieļauj arī brīvprātīgu pašvaldību apvienošanos

30. janvārī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notika Novadu apvienības valdes tikšanās ar jauno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Tikšanās laikā pašvaldību vadītāji vairākkārt uzsvēra, ka reģionālo reformu var veikt tikai tad, ja ļoti pamatīgi izpētīta reālā situācija pašvaldībās un saskaņā ar reģionālās attīstības politiku, kuras šobrīd nav. Jaunais ministrs sarunās arī pieļāva, ka būs apsveicama pašvaldību brīvprātīga apvienošanās, tomēr par detaļām vēl pāragri runāt.

“Joprojām nav izvērtēta iepriekšējā reforma, kas notika 2009. gadā. Nav ne pētījumu, ne skaitļu, ne datu, kā tā ietekmēja turpmāko pašvaldību darbību, izaugsmi un ilgtspēju, reģionu attīstību kopumā. Un jau tagad steidzam veikt vēl vienu reformu. Lai to izdarītu pilnvērtīgi, jābūt redzējumam, kas notiek pašvaldībās – kā dzīvo lieli novadi, kā mazie, kā apdzīvotās vietas lielajās pašvaldībās, utt.,” uzsvēra Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Zuments.

“Pašvaldību sektorā valdības viena no prioritātēm šobrīd ir pašvaldību reforma. Man bail, ka nebūšu universāli mīlēts ministrs, jo reforma nav jautājums, kuru atbalsta visas pašvaldības. Mans mērķis reformu ir organizēt maksimāli savstarpējā sadarbībā, cieņā, kopēja rezultāta meklēšanā un ievērojot Eiropas Vietējo pašvaldību hartu. Tas paņems daudz enerģijas, bet kopā pie rezultāta mums ir jānonāk. Šobrīd vienotas reformas kartes valdībai nav, tomēr pie šī jautājuma darbs ir uzsākts. Vispirms oficiāli jāstartē šis jautājums, izstrādājot atbilstošu normatīvo aktu.  Mans mērķis ir to izdarīt mēneša laikā. Tālāk – 6 līdz 9 mēnešu griezumā – visa uzmanība un darbs tiks veltīts, lai veiktu izpēti: skaitļu, datu, pētījumu un, protams, braucot uz pašvaldībām,” skaidroja J. Pūce, piebilstot, ka ar ministra iniciatīvu jau ir izveidota attīstības komiteja, kas regulāri veiks darbu pie reformas virzības.

Gan ministrs, gan pašvaldību vadītāji bija vienisprātis, ka valstī kopsolī veicamas arī tādas reformas kā veselības un izglītības, veicams liels darbs pie reģionālo autoceļu, atkritumu nozares, pašvaldības policijas jautājuma sakārtošanas, kā arī valsts un pašvaldību funkciju sinerģijas sakārtošanas, ko ministrs nosauca par mudžekli, kas jāšķetina pa vienam pavedienam.  

Tikšanās noslēgumā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis atzinīgi novērtēja sadzirdēto abpusējo gatavību sadarboties visos minētajos jautājumos. “Reforma būs veiksmīga, ja to atbalstīs pašvaldības un to iedzīvotāji, jo mēs labi zinām, ka jebkuras nozares attīstības veiksmes atslēga ir pašas nozares atbalsts.”

Maksimālu sadarbību no savas puses solīja arī VARAM ministrs.

Jana Bunkus

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: +371 67508530

Mobilais tālrunis: +371 29170955

E-pasts: jana.bunkus@lps.lv

www.lps.lv

Twitter: @lps_lv; @LPSBRux

Facebook: @PasvaldibuSavieniba