Aloja

Vingrošanas nodarbības pirmsskolēniem

PII „Auseklītis” bērniem ir lieliska iespēja papildus sporta nodarbībām vingrot divas reizes nedēļā. Vingrošanas nodarbības notiek projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros. Bērniem ir iespēja skolotājas Inetas Lopenovas un iestādes vadītājas Sarmītes Freimanes vadībā uzlabot savu veselību, izpildot bērniem saistošus uzdevumus un gūstot enerģiju visai turpmākai dienai. Kā arī pedagogiem ir iespēja gūt jaunu pieredzi sporta nodarbību organizēšanā un vadīšanā. Ir liels prieks vērot, ar kādu centību bērni izpilda piedāvātos uzdevumus. Tas vieš cerību, ka arī turpmāk bērniem sporta aktivitātes būs saistošas un mūsu bērni būs veseli.

Pirmsskolas izglītības skolotājas Anita Ķirse, Līga Škarste