Aloja

Staicelē un Alojā ar svētku koncertiem atzīmēja pilsētu dzimšanas dienas

26. janvārī Staiceles kultūras namā pulcējās staicelieši un viņu viesi, lai atzīmētu savas pilsētas 27. dzimšanas dienu. Sanākušie fotogrāfijās atskatījās uz iepriekšējo gadu spilgtākajiem dzimšanas dienu mirkļiem. Fotomirkļus, ar humora pieskaņu, aplūkot palīdzēja Staiceles kultūras nama amatierteātra “Fabrika” (vadītāja Aira Lapkovska) dalībnieces Inga Indriksone un Jautrīte Pelēkā.

Svētkus kuplināja Staiceles kultūras nama bērnu deju kolektīvi “Stazele” un “Stazelīte” (vadītāja Inga Konrāde), ansamblis “Vēlreiz” (vadītāja Līga Siliņa), Staiceles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un “Vecmāmiņu aerobikas” dāmas (vadītāja Ārija Bakmane), tāpat koncertprogrammu papildināja Alojas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis” un jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi” (vadītājs Ričards Jerāns).

Klātesošos uzrunāja Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Kuzmenko, bet koncerta izskaņā staicelieši dziedāja Staiceles pilsētas himnu, mielojās ar svētku torti un baudīja krāšņu salūtu, bet pievakarē jautrā svētku ballē izdejojās kopā ar grupu “Zelta Kniede”.

Nedēļu vēlāk, 2. februārī, pilsētas dzimšanas dienu atzīmēja alojieši. Svētku koncerta ievaddaļā visi sanākušie tika aicināti svinīgi nodziedāt Alojas himnu. Alojas kultūras namā svētku vakarā muzicēja Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi – saksofonistes Enija Bernharde un Violeta Birkava (pedagogi Olga Ābele, Jānis Ansons), ģitāristu ansamblis pedagoga A.Jasjukeviča vadībā. Uzstājās arī skanīgais meiteņu vokālais ansamblis “Kamenīte” un sieviešu vokālais ansamblis “Tik un tā” (vadītāja Maruta Gaugere), dāmu deju kopa “Rasa” (vadītāja Liana Ozoliņa), jauktais koris “Ale” (vadītāja Agra Jankovska), Alojas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sānsolis” un jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi” (vadītājs Ričards Jerāns).

Alojā, tieši pilsētas svētku atzīmēšanas laikā, nu jau par tradīciju kļuvusi savējo godināšana, sakot paldies par maziem darbiņiem, kas viens otram gada laikā veltīti. Vakara vadītāja Inga Neimane sacīja: “Pilsētas dzīvība ir atkarīga no mums – iedzīvotājiem, pilsētniekiem. Pilsēta bez cilvēkiem ir tukša vieta. Vai mēs gribam, lai šeit būtu tukša vieta? Protams, ka nē, tāpēc esam šeit un lepojamies ar savu pilsētu, kura ir maza un zaļa gan vasarā, gan ziemā, jo tādu mēs to redzam un tādu to redz arī pilsētas viesi! 2.februārī mūsu senči svinēja sveču dienu, kurā paši lēja sveces, tāpēc mēs katram Paldies saņēmējam, dāvāsim skaistu sveci!”.

Pateicību saņēma – Rihards Būda (par pilsētas sakopšanu, noformēšanu un uzturēšanu), Olga Ābele (par nesavtīgu, augsti profesionālu darbu Alojas Mūzikas un mākslas skolas Taustiņinstrumentu nodaļā), Edvards Kaļva (par koncertmeistara pienākumu pildīšanu, palīdzot diviem deju kolektīviem mēģinājumos), Maija Drozda un Maruta Gaugere (par neatsveramu ieguldīto darbu, strādājot ar deju kolektīvu “Sānsolis”), Adrija Plūmane (par rūpēm par kaimiņieni Annu), Zanda Aderniece (par veiksmīgu autobusu kustību koordināciju, izpratni un laipnību), Atis Zariņš (par izcilu autobusa vadīšanu, atsaucību un laipnu attieksmi), Anita Krūmiņa (par darbu, kas ieguldīts Alojas EKO laukuma sakārtošanā), Anda Bondare (par palīdzību, laipnu attieksmi, padomiem, atsaucību, izpalīdzību, strādājot veikalā “Ēra”), Jānis Puidītis (par hokeja vārtu iegādi Alojas slidotavai), Rasma Līsmane un Lilita Līsmane (par izrādīto iniciatīvu un entuziasmu, ieguldīto laiku, pacietību, enerģiju Alojas kapu izpētē un aprakstīšanā), Dace Kovača (par sirmas māmuļas aprūpi, līdzcietību, rūpīgu darbu un cilvēkmīlestību).

Alojā svētki noslēdzās ar svētku balli kultūras namā.   


Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko

Liānas Lilenblates-Sipko un Eināra Bērziņa foto