Aloja

Mārtiņa Freimaņa piemiņas pasākums “ Un pirms mēs aizmigām…”

Staiceles pilsētas bibliotēkā kopā ar grāmatas “Mans draugs Mārtiņš Freimanis” autori Daigu Mazvērsīti atzīmējām Mārtiņa Freimaņa dzimšanas dienu. Šogad būtu 42.gadi.      Uzrakstīt grāmatu Daigai Mazvērsītei bija lūgusi Elita Mīlgrāve – viena no Mārtiņa Freimaņa fonda dibinātājām. Piedāvājums licies aizraujošs, bet kas tad vēl par Mārtiņu nebija pateiks preses slejās, viņš taču bija ļoti populāra un bieži aprakstīta personība. Tomēr sapratusi, ka tas atspoguļojums tomēr ir bijis vienveidīgs, bez muzikālā devuma analīzes un ķērusies pie darba. 

Pasākums izvērtās emocionāls, prezentācija “Mārtiņš Freimanis ir un būs…” mijās ar autores stāstīto par pārdzīvoto grāmatu rakstot. Viņa vēlreiz atgādināja, ka Mārtiņš Freimanis bija mūziķis, dziedātājs, dzejnieks, komponists, aktieris, producents. Savā stāstījumā īsos vilcienos restaurēja daudzas Mārtiņa dzīves epizodes, kur dzimis, audzis un kā veidojies viņa radošais ceļš, tuvāk izceļot viņa galvenās īpašības – rūpēties un iepriecināt citus, par sevi nedomājot. Tiešām, ļoti neparasti sirsnīgs cilvēks, atvērts pret visu pasauli – tāpēc arī viņš tā nomocījās, jo gribēja ar visiem būt draudzīgs, labs, nemācēja sevi norobežot no darba dzīves. Tādu viņu atceras pati grāmatas autore.

Autore atskatījās uz darbu ar grāmatas epizodēm, kurās galveno lomu spēlēja viņa draugi un līdzgaitnieki, lai uzskicētu tādu Mārtiņu kāds viņš bija radošajā dzīvē. Draugu bija daudz un ne visi vēlējās dalīties atmiņās, bet kopumā ņemot atsaucība esot bijusi liela. Rezultātā uzklausītas neskaitāmas atmiņas, kas savijušās smeldzīgā stāstā. 

Noskaņu visam pasākumam piedeva fotogrāfijas un dziesmu ierakstu atskaņošana. Skanēja gan populāras Mārtiņa Freimaņa dziesmas, gan tādas, kas tikai nesen atrastas draugu datoros.

Nobeigumā visi kopīgi vēl pabijām kopā ar Mārtiņu Freimani dokumentālajā filmā par viņu “Dzīve kā košums”.

Pasākums noritēja VKKF finansētā projekta “Dokumentālās prozas kaleidoskops” ietvaros.

Anita Strokša, Staiceles pilsētas bibliotēka