Aloja

Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi A.Kalniņam veltītajā viktorīnā Smiltenē

2019.gada 23.augustā apritēs 140.gadi, kopš dzimis latviešu mūzikas klasiķis, pirmās uzvestās latviešu klasiskās operas “Baņuta”autors, viens no spilgtākajiem un savdabīgākajiem latviešu komponistiem Alfrēds Kalniņš.

Par godu šim notikumam Smiltenes Mūzikas skola š.g. 13.februārī organizēja mūzikas skolu teorētisko priekšmetu viktorīnu “Alfrēdam Kalniņam-140”. Pasākumā piedalījās sadraudzības skolu komandas no Valmieras, Strenčiem, Valkas, Gaujienas, Gulbenes un Alojas.

Mūsu skolu pārstāvēja audzēkņi Marija Alise Jenča, Monta Grīnberga un Edvards Kaļva, prezentējot komandu “Ale”. Prezentācijā priecēja Ed.Kaļvas A.Kalniņa klavierskaņdarba “Vasaras nakts” atskaņojums(sk.O.Ābele), M.Grīnbergas klavieru improvizācijas un M.A.Jenčas komponista tautas dziesmas apdares “Dziedot dzimu, dziedot augu” acapella dziedājums (sk. A.Āriņa). Pēc prezentācijas sekoja jautājumi un rakstiski uzdevumi par komponista dzīvi un daiļradi, skaņdarbu analīze, tautas dziesmu atpazīšana un radošais uzdevums par komponistu fotogrāfijās.

Esam priecīgi par ciemošanos Smiltenē. Paldies direktorei L.Ulmanei par pamudinājumu piedalīties viktorīnā. Audzēkņus viktorīnai sagatavoja skolotāji O.Ābele, A.Jankovska un A.Āriņa. Visi esam ieguvēji un uzvarētāji, jo varējām parādīt savas zināšanas un radošumu, uzzināt, cik daudz par A.Kalniņu esam apguvuši un, kas vēl palicis nezināms. Punktu kopvērtējumā mēs ieguvām III vietu.

Paldies Alojas novada domei par transportu nokļūšanai pasākumā. Audzēkņus šajā dienā pavadīju un līdzi jutu es, skolotāja Anita Āriņa.