Aloja

PII “Auseklītis” ēnotāji iepazina pedagoga profesiju

Alojas PII „Auseklītis” Ēnu dienā 2019 iepazīt pedagoga profesiju izvēlējās divas meitenes – Evelīna un Annija, kuras mācās Alojas Ausekļa vidusskolā. Evelīna ēnoja Vilzēnu struktūrvienības skolotājas, bet Annija skolotājas Alojā.

Evelīnai tika dota iespēja vadīt rotaļnodarbības grupas „Kamenītes” bērniem, savukārt Annija darbojās ar grupas “Bitītes” bērniem. Abas meitenes varēja iepazīt ikdienas darbu pirmsskolas izglītības iestādē.

Evelīna nākotnē vēlas kļūt par pedagogu, tāpat kā viņas mamma. Arī Annija vēlas būt saistīta ar pedagoģiju. Ceram, ka nākotnē varēsim lepoties ar labiem un zinošiem pedagogiem, kurām darbs būs sirdslieta. Novēlam veiksmi Evelīnai un Annijai savu mērķu sasniegšanā!

Pirmsskolas izglītības skolotāja Anita Ķirse