Alojas administrācija

Oficiāli atklāti renovētie ceļu un ielas posmi Staicelē

1. martā Staicelē svinīgi atklāja renovētos infrastruktūras objektus – autoceļa P15 posmu no Salacas tilta līdz Lazdu ielai, tā saucamajā Līvānciemā, un pilnībā pārbūvēto Audēju ielu virzienā uz Puršēniem.

Rīta pusē staicelieši, viesi un pašvaldības pārstāvji pulcējās Audēju ielā pie uzņēmuma “Draugu dārzs”. Tas ir viens no pēdējiem uzņēmumiem, kas bāzējas šajā ielas posmā, bet tādu visas ielas garumā ir teju ducis. Pirms lentes griešanas sanākušos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos Madars Lasmanis, kā arī SIA “Asfaltbūve” būvdarbu vadītājs Mārcis Rezgalis. Muzikālu un sportisku priekšnesumu bija sagatavojuši Staiceles pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Maiju Andersoni. Sanākušajiem bija iespēja arī ielūkoties kokapstrādes uzņēmumā “Draugu dārzs” un piedalīties nelielā viktorīnā, ko bija sagatavojušas Staiceles Lībiešu muzeja “Pivālind” vadītāja Indra Jaunzeme un Alojas novada TIC vadītāja Inese Timermane. Abu dāmu pavadībā visi devās uz Staicelei cauri vijušos valsts reģionālo autoceļu, kur notika lentes griešana. Šo ielas posmu remontēja SIA “8CBR” no Smiltenes, tādēļ klātesošos optimistiski uzrunāja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Lacbergs, tāpat automašīnām labi ripot vēlēja autoruzraugs Artis Draviņš no SIA “Jurēvičs un partneri”. Vēlāk visi tika laipni aicināti Staiceles kultūras namā baudīt karstu zupu, jo todien laukā plosījās pamatīgs vējš un aukstums knieba vaigos kā lieliem, tā maziem.

Audēju ielas pārbūvi Alojas novada dome veica projektā SAM 3.3.1. “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā”. Audēju ielā tika noņemts vecais asfaltbetona segums, notika grāvja rakšanas darbi ceļa apmales zonās, tika izzāģēti vecie koki, notika zemes klātnes ierakuma un izbēruma izbūve, lietusūdeņu kanalizācijas sistēmas izbūves darbi, ieklāja karsto asfalta kārtu. Tāpat ierīkoja LED apgaismojumu, izveidoja drošas un apgaismotas gājēju pārejas un ietves, labiekārtoja apkārtni. Audēju ielas būvdarbu izmaksas 0.945 km garumā sastādīja 680 075,86 euro, no tām Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums 572002,12 euro. Patlaban notiek arī elektroietaišu izbūve. Ielas izbūves darbus veica SIA “Asfaltbūve”, autoruzraudzību SIA “Ceļu komforts”, būvuzraudzību SIA “Baltline Globe”.

Savukārt valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši posma remontdarbi, no 27,549 km līdz 28,674 km, kopā izmaksāja 1 097 770 euro, no tiem 788 000 ir Satiksmes ministrijas dotācija, bet pašvaldības finansējums ir 309 770 euro. Pārbūves rezultātā tika veiktas būtiskas izmaiņas satiksmes organizācijā, iebraucot Staicelē. Izbūvēja autostāvvietas vieglajiem transporta līdzekļiem un sabiedriskajam transportam, uzstādīja jaunas sabiedriskā transporta pieturas. Tāpat izveidoja drošu un izgaismotu gājēju pāreju, mainīja ielu apgaismojumu, izbūvēja lietus ūdeņu kanalizāciju ielai un stāvlaukumam, kā arī veica ceļa pamatnes maiņu un ieklāja jaunu asfaltbetona segumu visā pārbūves posmā, izbūvēja gājēju ietves un veica apzaļumošanas darbus.

Pārbūvi veic Smiltenes uzņēmums SIA “8CBR”, autoruzraudzību SIA “Jurēvičs un partneri”.

 Lai labi ripo!

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko