Aloja

Uz grants autoceļiem uzstādītas svara ierobežojuma zīmes

Uz grants ceļiem dažviet jau iestājies šķīdonis. Šķīdoņa laikā braukšanas apstākļi uz grants ceļiem būtiski pasliktināsies, jo ceļa segas būs pārmitrinātas, zaudēs nestspēju, kā rezultātā veidosies bedres un iesēdumi. Greiderēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt, lai ceļus neatgriezeniski nesabojātu.

Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi.

 

Vēršam uzmanību, ka šobrīd smagajam transportam slēgti visi pašvaldības pārziņā esošie autoceļi.

Alojas novada pašvaldība lūdz saimnieciskās darbības veicējus saskaņot darbības, kuras tiek veiktas uz pašvaldības autoceļiem, ar pilsētu un pagastu pārvaldniekiem!